Startup 2009

Topics of Startup 2009

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Startup 2009 by Mind Map: Startup 2009

1. Продукт

1.1. Създаване и развитие на нов продукт, фази на развитие

1.2. Оценка на комерсиалната приложимост на нов продукт

1.3. Как една идея минава, а друга - не?

1.4. Вътрешно предприемачество, вътрешни проекти

1.5. Организация на R&D

1.6. Как да развием breakthroughs систематично

1.7. Позициониране, ниши, имидж

1.8. Value proposition (стойност за клиентите) и бизнес модел

1.9. Уроци от практиката

2. Основатели и първи служители

2.1. Защо имаме нужда от съдружник?

2.2. Избор на подходящ съдружник

2.3. Качества на подходящия съдружник

2.4. Правни отношения между съдружници

2.5. Как да наемем първите служители, ако нямаме кеш?

3. Клиенти

3.1. Канали за продажба

3.2. Как да изградим и управляваме sales force

3.3. Системи за възнаграждение на търговските представители

3.4. Първи клиенти

3.5. Излизане на пазари в други страни

3.6. Уроци от практиката

4. Привличане на рисков капитал

4.1. Видове инвеститори, кой в коя фаза на развитие на фирмата влиза, какво дава и какво иска

4.2. Къде да бъдат намерени бизнес ангели и VCs?

4.3. Какъв инвеститор да търсим в нашия случай?

4.4. Колко пари може и е добре да се намерят?

4.5. Каква е разумната оценка на фирмата?

4.6. Как да се справяме с инвеститорите - привличане и договаряне?

4.7. Elevator Pitch

4.8. Бизнес план

4.8.1. Tips and tricks, тънкости

4.8.2. Структура

4.8.3. Executive Summary

4.9. Exit strategies