Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Startup 2009 by Mind Map: Startup 2009
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Startup 2009

Клиенти

Канали за продажба

Как да изградим и управляваме sales force

Системи за възнаграждение на търговските представители

Първи клиенти

Излизане на пазари в други страни

Уроци от практиката

Продукт

Създаване и развитие на нов продукт, фази на развитие

Оценка на комерсиалната приложимост на нов продукт

Как една идея минава, а друга - не?

Вътрешно предприемачество, вътрешни проекти

Организация на R&D

Как да развием breakthroughs систематично

Позициониране, ниши, имидж

Value proposition (стойност за клиентите) и бизнес модел

Уроци от практиката

Привличане на рисков капитал

Видове инвеститори, кой в коя фаза на развитие на фирмата влиза, какво дава и какво иска

Къде да бъдат намерени бизнес ангели и VCs?

Какъв инвеститор да търсим в нашия случай?

Колко пари може и е добре да се намерят?

Каква е разумната оценка на фирмата?

Как да се справяме с инвеститорите - привличане и договаряне?

Elevator Pitch

Бизнес план

Exit strategies

Основатели и първи служители

Защо имаме нужда от съдружник?

Избор на подходящ съдружник

Качества на подходящия съдружник

Правни отношения между съдружници

Как да наемем първите служители, ако нямаме кеш?