Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESCOLA 3.0 by Mind Map: ESCOLA 3.0

1. SERVEIS AL PROFESSORAT

1.1. Portals Educatius

1.1.1. XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

1.1.2. Edu365

1.1.3. Edu3.cat

1.1.4. Família i Escola

1.2. Serveis la MEVA XTEC

1.2.1. Serveis XTEC GOOGLE APPS

1.2.1.1. Correu XTEC

1.2.1.2. Calendari Google Calendar

1.2.1.3. Google Sites

1.2.1.4. Google Drive

1.2.1.5. Google Groups

1.2.2. Serveis GOOGLE

1.2.2.1. YouTube

1.2.2.2. Picassa

1.2.2.3. Maps

1.2.3. Serveis TELEMÀTICS

1.2.3.1. Atri

1.2.3.2. Odissea

1.2.3.3. Portal de Centre

1.2.3.4. XtecBlocs

1.2.3.5. Xarxa Docent

1.3. XARXA INTERNA CENTRE (Moodle)

1.3.1. Calendari Escola

1.3.2. Documentació Centre

1.3.3. Missatgeria General

1.4. SymbalooEdu

2. SERVEIS A LES FAMÍLIES I L'ALUMNAT

2.1. Propis del Centre

2.1.1. Calendaris Escola

2.1.2. Blocs de l'Escola

2.1.3. Servei RSS

2.1.4. Web del Centre

2.1.5. Xarxa Interna dels alumnes EDMODO

2.2. Del Departament d'Educació

2.2.1. Edu365

2.2.2. Família i Escola