Matematik 3.v Kontext 3a & 3b 2013/14

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematik 3.v Kontext 3a & 3b 2013/14 by Mind Map: Matematik 3.v Kontext 3a & 3b 2013/14

1. Tal og måling

1.1. Arbejde med tal og algebra

1.2. kende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet

1.3. bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker

1.4. løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger

1.5. Matematik i anvendelse

1.6. vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

1.7. erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel

2. Former og figurer

2.1. Arbejde med geometri

2.2. tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed

2.3. foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt

2.4. Matematik i anvendelse

2.5. vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

2.6. erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel

3. Regn med tallene

3.1. Arbejde med tal og algebra

3.2. deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse

3.3. bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal

3.4. Matematik i anvendelse

3.5. bruge matematik i relevante hverdagssituationer

3.6. vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

4. Data og Chance

4.1. Arbejdet med statistik og sandsynlighed

4.2. indsamle, ordne og behandle data

4.3. opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil

5. Kontext 3a & 3b

6. Figurer og måling

6.1. Arbejde med geometri

6.2. undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer

6.3. forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer

6.4. Matematik i anvendelse

6.5. vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

7. Regn mere med tallene

7.1. Arbejde med tal og algebra

7.2. bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal

7.3. deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse

8. Mønstre

8.1. Arbejde med geometri

8.2. undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri

8.3. Matematik i anvendelse

8.4. erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel

9. Tal og enheder

9.1. Arbejde med tal og algebra

9.2. kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer

9.3. bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal