Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä by Mind Map: Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä

1. Oppimisstrategiat

1.1. Weinstein&Meyer (1986)

1.1.1. Harjoittelustrategiat

1.1.2. Elaborointistrategiat

1.1.3. Organisointistrategiat

1.1.4. Metakognitiiviset strategiat

1.1.5. Affektiiviset strategiat

1.2. Entwistle (1988)

1.2.1. Pintastrategiat

1.2.2. Syvästrategiat

1.3. Scardamalia&Bereiter (1993)

1.3.1. Tietoa toistavat strategiat

1.3.2. Tietoa uusintavat strategiat

2. Kognitiivisen kuorman helpottaminen

2.1. Näytölle aktivoituvat vinkit

2.2. Hakutoiminnot

2.3. Apuvälineet

2.4. Ohjeet

3. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

3.1. Pedagogiset agentit

3.2. tuutorointijärjestelmät

4. Haasteet

4.1. Tärkeää taito käyttää alustaa

4.2. Strategioiden oppiminen hidasta

4.3. Motivaatio

5. Ajattelun näkyväksi tekeminen

5.1. Prosessit tietoisia ja havaittavia

5.2. Jäljittäminen (Tracing)

5.3. Tietoisuustyövälineet

5.3.1. Vaiheittaisuus

5.4. Oppimisalustan ajattelutyypit

5.5. Mallipohjat

5.5.1. Tiedon kehittely

5.5.2. Organisointi

5.5.3. Yhteyksien tekeminen

5.5.4. Kriittinen ajattelu

6. Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

6.1. Tiedon organisointi

6.2. Representaatioiden luominen

6.3. Tiedon visualisointi

7. Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

7.1. Simulaatiot