Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä by Mind Map: Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Strategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä

Oppimisstrategiat

Weinstein&Meyer (1986)

Entwistle (1988)

Scardamalia&Bereiter (1993)

Ajattelun näkyväksi tekeminen

Prosessit tietoisia ja havaittavia

Jäljittäminen (Tracing)

Tietoisuustyövälineet

Oppimisalustan ajattelutyypit

Mallipohjat

Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

Tiedon organisointi

Representaatioiden luominen

Tiedon visualisointi

Kognitiivisen kuorman helpottaminen

Näytölle aktivoituvat vinkit

Hakutoiminnot

Apuvälineet

Ohjeet

Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

Simulaatiot

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Pedagogiset agentit

tuutorointijärjestelmät

Haasteet

Tärkeää taito käyttää alustaa

Strategioiden oppiminen hidasta

Motivaatio