Tilstedeværelse på nett

Kongsvinger kommunes tilstedeværelse på nett.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tilstedeværelse på nett by Mind Map: Tilstedeværelse på nett

1. Blogger

1.1. Innbyggerrekruttering

1.2. Samfunnsutvikling

1.3. Næringsliv

1.4. Ungdom

2. Kommunens nettside

3. Kart

3.1. OpenStreetMap

3.2. Google Maps

3.3. GIS i Sør-Hedmark

4. Facebook

4.1. Kongsvinger kommune

4.2. SceneU

4.3. Bibliotek

4.4. Rådhusteatret

4.5. Andre ad-hoc grupper

5. KongsvingerWiki

6. Analyse og verktøy

6.1. Google Analytics

6.2. Google Alerts

6.3. Google Webmaster Tools

6.4. bit.ly

6.5. MyOpenID

6.6. Slideshare

6.7. Twitterfeed

7. Video

7.1. Youtube

7.2. Vimeo

8. Bilder

8.1. Twitpic

8.2. Flickr

9. Origo

10. Microblogger

10.1. Twitter

10.2. identi.ca