Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologia 3 ESO by Mind Map: Biologia 3 ESO

1. Material i organització

1.1. Llibre Santillana 3 ESO

1.2. Llibreta espiral tamany foli només per la matèria

1.3. Bolígrafs, ressaltadors, colors, pegament i tisores.

1.4. Netbook Toshiba

1.4.1. Només quan ho digui el professor

1.5. Una hora de teoria a la setmana

1.6. Una hora de pràctica a la setmana. Per fer experiments, exercicis o teoria.

2. Temes

2.1. Tema 1

2.1.1. L'organització del cos humà

2.2. Tema 2

2.2.1. L'alimentació humana

2.3. Tema 3

2.3.1. Aparells digestiu i respiratori

2.4. Tema 4

2.4.1. Aparells circulatori i excretor

2.5. Tema 5

2.5.1. Sistemes nerviós i hormonal

2.6. Tema 6

2.6.1. Òrgans dels sentits i aparell locomotor

2.7. Tema 7

2.7.1. Reproducció humana. Aparells reproductors.

2.8. Tema 8

2.8.1. La salut i la malaltia

3. Avaluació

3.1. Penjat a la intranet del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitjana de tots els temes, amb nota mínima 3,5, ha de 5 o més.

3.4. 80 % Conceptes i procediments (exàmens i llibreta). Un examen després de cada tema.

3.5. 20 % Actitud. Es valora l'assistència, comportament, respecte i participació en classe.

3.6. Recuperacions dels temes suspesos al trimestre següent.

3.7. Al final de curs, mitjana amb Física i Química.

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Si es fa ràpid és més fàcil equivocar-se!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Fer exercicis metòdicament i ordenada.