Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ak thema 1 mensen by Mind Map: ak thema 1 mensen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ak thema 1 mensen

1a wereldburgers

Op de wereld wonen zo'n 7 miljard mensen

rijke landen (eerste wereld), Wat hoort bij een rijk land?, bevolking groeit niet zo snel, goed onderwijs voor iedereen, goede gezondheidszorg, voeren meerdere producten uit, zijn dus niet afhankelijk van één product, voorbeelden van rijke landen, west- Europa, VS, Australië, Japan

derdewereldlanden, Waaraan denk je bij een derdewereldland, vaak een hoog gebooortecijfer, weinig scholen, te weinig geld voor het bouwen van scholen, onvoldoende meesters/ juffen, weinig/ slechte gezondheidszorg (ziekenhuizen, doktoren e.d.), hoge kindersterfte, mensen worden niet zo oud, kinderarbeid, oppassen op broertjes/ zusjes, water halen, hout sprokkelen, vee verzorgen, analfabetisme, als je niet kunt lezen en/of schrijven, krottenwijken, mensen verhuizen van het platteland naar de stad, werken als sjouwer, schoenpoetser of krantenverkoper, eenzijdige uitvoer, = als een land maar één belangrijk product uitvoert, Als dit een landbouwproduct is (cacao of suikerriet), verdient een land er maar weinig geld mee., mislukt een oogst -> geen inkomsten, voorbeelden van arme landen, India, ......, ......

1b Indonesië

meer dan 17000 eilanden; 6000 zijn bewoond

Java, meest dichtbevolkt, veel mensen werken in de landbouw of visserij, hoofdstad = Jakarta, 27 miljoen inwoners, grote tegenstellingen, krottenwijken, grote, nieuwe kantoorgebouwen

Kalimantan

Irian Jaya

Sulawesi

Sumatra

Bali

.....

veel mensen verhuizen van platteland naar stad

industrie komt op

Japan en Indonesië helpen elkaar

grondstoffen als aardolie, hout en rubber exporteren naar Japan

Japan helpt Indonesië met opbouwen industrie

tropisch klimaat

warm en vochtig, rijstbouw is goed mogelijk, Een rijstveld: "sawa"

klimaatdiagram