Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІІІ семестр by Mind Map: ІІІ семестр

1. Змістовий модуль І. Етимологія української мови. Ономастика

1.1. Тема 1. Стилістична диференціація лексики

1.1.1. лекція (2 год)

1.1.2. практичні заняття (4 год)

1.1.3. лабораторні заняття (2 год)

1.1.4. семінарські заняття (2 год)

1.1.5. самостійні роботи (2 год)

1.2. Тема 2. Етимологія української мови

1.2.1. лекція (2 год)

1.2.2. практичні заняття (2 год)

1.2.3. семінарські заняття (2 год)

1.2.4. лабораторні заняття (2 год)

1.2.5. самостійні роботи (2 год)

1.3. Тема 3. Етнолінгвістичний аспект української етимології

1.3.1. лекція (2 год)

1.3.2. практичні заняття (2 год)

1.3.3. семінарські заняття (2 год)

1.3.4. лабораторні заняття (2 год)

1.3.5. самостійні роботи (2 год)

1.4. Тема 4. Українська ономастика

1.4.1. практичні заняття (2 год)

1.4.2. семінарські заняття (2 год)

1.4.3. лабораторні заняття (2 год)

1.4.4. самостійні роботи (4 год)

1.5. Модульна конрольна робота 1

2. Змістовий модуль ІІІ. Українська лексикографія

2.1. Тема 1. Етапи становлення української лексикографії

2.1.1. лекція (2 год)

2.1.2. практичні заняття (4 год)

2.1.3. семінарські заняття (2год)

2.2. Тема 2-3. Типологія словників

2.2.1. лекція (4 год)

2.2.2. практичні заняття (4 год)

2.2.3. лабораторні заняття (4 год)

2.3. Тема 4. Українська комп’ютерна лексикографія

2.3.1. лекція (2 год)

2.3.2. лабораторні заняття (2 год)

2.3.3. самостійні роботи (2 год)

2.4. Тема 5. Українська фразеологія

2.4.1. лекція (2 год)

2.4.2. практичні заняття (4 год)

2.4.3. лабораторні заняття (2 год)

2.5. Модульна конрольна робота 3,4

3. Змістовий модуль ІІ. Основні тенденції розвитку лексики української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст.

3.1. Тема 1. Основні тенденції розвитку лексики української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст.

3.1.1. лекція (2 год)

3.1.2. практичні заняття (2 год)

3.1.3. семінарські заняття (2 год)

3.1.4. лабораторні заняття (2 год)

3.1.5. самостійні роботи (2 год)

3.2. Модульна конрольна робота 2