Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Analyse af "Frøkenen" af Herman Bang by Mind Map: Analyse af "Frøkenen" af Herman Bang
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Analyse af "Frøkenen" af Herman Bang

Analyse

Personkarakteristik

Frøkenen, Indre, Omsorgsfuld, Kærlig, Ensom, Længes efter sine venner og sin ungdom, Orden, Empatisk, Gavmild, Gæstfri, Troende, Ydre, Ældre kvinde

Karen, Indre, Sorgfuld, Mistet forlovede og barn, Ydre, Ældre kvinde, Pige i huset, Lyserødt bånd i huen

Line, Indre, hun er gode venner med Frøkenen, Ydre, Endnu ældre end Frøkenen og Karen, Stiv og gammel, Halvdøv

Miljø

Ydre, mindste hus i hele gaden, grøn gadedør, tre trins trappe, en kælderhals, stor have, idyllisk

indre, trygt, hyggeligt, roligt

Sproget

Sproglige virkemidler, Mange beskrivelser

Beskrivelse af sproget, Gammelt, aa/å, Stort bogstav foran navneord

Konflikter

Fortid vs. nutid

Ensomhed vs. samvær med mennesker

Om teksten

En lyrisk novelle

Af Herman Bang

1883

Stemningen

Hvilken stemning mærker vi?

Det er hyggeligt

Det er trist/ensomt

Beskrivelse/redegørelse

Lav et resume

Det handler om frøkenen der bor i et hus med en meget fin have hvor hun tager sig sine planter og træer. nogle gange får hun besøg af gæster hvor de så får kaffe og kage. Alle hendes venner er døde.

Lav et referat

Inddel i mindre afsnit, Afsnit 1, Frøkenens hus (5 første linjer), Afsnit 2, Haven (linje 6 og ned til "Hun siger det er alt for tungt...), Afsnit 3, Gæster (sidste afsnit på side 1 til Saa holder man sig i stuen på side 2), Afsnit 4, Karen (midten af side 2 til slutningen af første afsnit på side 3), Afsnit 5, Karens baggrund (fra starten af anden afsnit på side 3 til slutningen af afsnit 4 på side 3, Afsnit 6, Line (midten på side 3 til dem sturdere hun med deres udviskede skrift), Afsnit 7, Afrunnding (sidste afsnit på side 3 til slutningen)

Vurdering

Konfliktløsninger

Budskaber

Der er normer i vores liv, som folk vil prøve at beskære.

Der er noget i dit liv, du kan råde over

Behøver ikke at lade dig beskære

Hensigt

Perspektivering

Hvad har teksten med det moderne gennembrud at gøre?

Kan vi perspektivere til andre tekster/materialer?