Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IELTS by Mind Map: IELTS

1. IELTS là gì?

1.1. Định nghĩa về IELTS

1.2. Hiệu lực điểm thi IELTS

1.3. IELTS phù hợp với ai

1.4. IELTS khác gì các chứng chỉ khác (so sánh)

1.4.1. Thời gian học

1.4.2. Phương pháp học

1.4.3. Phù hợp với ai

1.4.3.1. Sinh viên

1.4.3.2. Học sinh

1.4.3.3. Người đi làm

1.4.3.3.1. Người đi làm nên bắt đầu học TOEIC hay IELTS

1.4.4. Cấu trúc bài thi

1.5. IELTS và Tiếng Anh giao tiếp

1.5.1. Phương pháp học

1.5.2. Ứng dụng/ Vai trò (so sánh)

2. Tính năng IELTS

2.1. Vai trò của IELTS

2.1.1. Sinh viên

2.1.1.1. Du học

2.1.1.1.1. Tầm quan trọng của IELTS và những điều cần lưu ý khi đi du học

2.1.2. Học sinh

2.1.2.1. Du học

2.1.2.1.1. Giải đáp thắc mắc về điểm số IELTS tối thiểu được đi du học

2.1.2.2. Điểm Đại học trong nước

2.1.3. Người đi làm

2.1.3.1. Tăng cơ hội việc làm

2.1.3.2. Ứng tuyển công ty

2.1.4. Những lợi ích khi sở hữu chứng chỉ IELTS

2.2. Điểm IELTS ápp dụng được vào đâu

2.2.1. Đi làm

2.2.2. Đi du học

2.2.3. Điểm Đại học trong nước

3. Học IELTS

3.1. Phương pháp học tốt? Học IELTS với pp khai vấn

3.1.1. Phù hợp với ai

3.1.2. Phương pháp như thế nào

3.1.2.1. Những tư duy khiến bạn không học tốt IELTS

3.1.3. Hiệu quả

3.1.4. Ứng dụng phương pháp khai vấn vào từng kỹ năng

3.2. Hình thức học IELTS

3.2.1. Tự học IELTS

3.2.1.1. Tài liệu tự học IELTS

3.2.2. Học với giáo viên

3.2.2.1. Học online

3.2.2.1.1. Học 1-1

3.2.2.1.2. Học nhóm

3.2.2.2. Học offline

3.2.2.2.1. Học 1-1

3.2.2.2.2. Học nhóm

3.2.3. Bạn chọn học IELTS với giáo viên hay tự học

3.3. Thời gian học IELTS

3.3.1. Thời gian học IELTS thông thường

3.3.2. Các yếu tố tác động vào thời gian học IELTS

3.3.3. Sắp xếp lộ trình học với thời gian hợp lý

3.3.4. Phân bổ thời gian cho các kỹ năng phù hợp

3.3.5. Tiết kiệm thời gian học IELTS cùng phương pháp khai vấn

3.3.6. Lộ trình phát triển 4 kỹ năng để đạt IELTS 6.0

3.4. Phương pháp học kỹ năng Nghe

3.4.1. Kỹ năng Nghe TA giao tiếp và kỹ năng Nghe Tiếng Anh IELTS

3.4.1.1. Sự khác biệt

3.4.1.2. Luyện như thế nào

3.4.1.3. Phù hợp với ai

3.4.2. Nghe Tiếng Anh khi luyện đề IELTS

3.4.2.1. Luyện đề mang lại lợi ích gì

3.4.2.2. Phù hợp với ai

3.4.2.3. Phương pháp luyện đề

3.4.3. Luyện Nghe qua Transcript

3.4.3.1. Cách học, thời gian, lợi ích

3.4.4. Luyện Nghe qua Chép chính tả

3.4.4.1. Cách học, thời gian, lợi ích

3.4.5. Học từ vựng khi luyện Nghe

3.4.6. Phương pháp Shadowing (tích hợp kỹ năng Nghe, Nói)

3.4.6.1. Shadowing hỗ trợ từng kỹ năng như thế nào?

3.4.7. Bỏ túi những bí kíp giúp bạn chinh phục IELTS Listening

3.4.8. Một số phim ảnh luyện kỹ năng Nghe/

3.5. Phương pháp học kỹ năng Nói

3.5.1. Luyện Nói theo chủ đề

3.5.1.1. Cách học, lợi ích mang lại

3.5.1.2. Mẫu câu theo chủ đề

3.5.1.2.1. Từ vựng hay

3.5.1.2.2. Mẫu câu chia theo band

3.5.2. Phát âm

3.5.2.1. Phương pháp Shadowing

3.5.2.1.1. Từ vựng

3.5.2.1.2. Ngữ điệu

3.5.2.1.3. Tốc độ

3.5.2.2. Đặc trưng của ngôn ngữ Nói

3.5.2.3. Cách cải thiện ngữ điệu

3.5.3. Phản xạ

3.5.3.1. Phương pháp tăng kỹ năng phản xạ

3.5.3.1.1. luyện nói theo chủ đề

3.5.3.1.2. Thực hành nhiều

3.6. Phương pháp học kỹ năng Viết

3.6.1. Đọc nhiều

3.6.2. Củng cố từ vựng

3.6.2.1. Từ vựng theo chủ đề

3.6.2.1.1. Các từ vựng hay cho từng chủ đề

3.6.2.1.2. Cách sắp xếp và học từ vựng

3.6.2.2. Từ vựng theo dạng bài

3.6.2.2.1. Từ vựng cho Task 1

3.6.2.2.2. Từ vựng cho Task 2

3.6.3. Củng cố ngữ pháp

3.6.3.1. Cấu trúc câu

3.6.3.1.1. Câu đơn và cách sử dụng

3.6.3.1.2. Câu phức

3.6.3.1.3. Câu ghép

3.6.3.1.4. .....

3.6.3.2. Các thì

3.6.3.2.1. Series các thì quan trọng (phân tích, cách sử dụng)

3.6.4. Viết theo dạng bài

3.6.4.1. Tìm hiểu cấu trúc, cách viết từng dạng bài

3.6.4.1.1. Cách phân tích đề bài

3.6.4.1.2. Các giai đoạn xây dựng bài viết

3.6.4.2. Bài mẫu + Từ vựng

3.6.5. Viết theo chủ đề

3.6.5.1. Tìm hiểu các dạng câu hỏi, cấu trúc bài viết

3.6.5.2. Học từ vựng theo từng chủ đề

3.6.5.3. Đọc sách, báo cập nhật tin tức

3.6.5.3.1. Nguồn tài liệu tham khảo

3.6.5.3.2. Nên đọc tài liệu nào

3.6.5.3.3. Học cách viết từ các bài đọc như thế nào

3.6.5.3.4. Một số chủ đề mẫu

3.6.6. Rút ra các lưu ý trong quá trình viết, học

3.7. Phương pháp học kỹ năng Đọc

3.7.1. Luyện đề

3.7.1.1. Cách luyện đề kỹ năng đọc hiệu quả

3.7.1.1.1. Kỹ năng luyện đề

3.7.1.2. Một số nguồn tài liệu các đề thi Đọc IELTS

3.7.1.3. Rút ra kinh nghiệm khi luyện đề

3.7.1.3.1. Thời gian phân bổ khi luyện đề

3.7.1.3.2. Chọn lọc từ vựng

3.7.2. Đọc tin tức, báo chí, sách

3.7.2.1. Cách chọn lọc sách, báo chí phù hợp

3.7.2.1.1. Gợi ý một số nguồn đọc sách, báo chí cho IELTS

3.7.2.2. Cách học từ vựng từ sách, báo chí

3.7.2.2.1. Cách chọn lọc từ vựng

3.7.2.3. Cách đọc hiểu hiệu quả

3.7.3. Học từ vựng

3.7.3.1. Cách học từ vựng hiệu quả khi làm bài

3.7.3.2. Cách học từ vựng hiệu quả khi đọc sách, báo

3.8. Từ vựng

3.8.1. Phương pháp học từ vựng

3.8.1.1. Phương pháp ứng dụng từ vựng từ phim ảnh, nhạc, sách, báo chí, luyện đề

3.8.1.2. Phương pháp ghi nhớ từ vựng lâu dài

3.8.1.2.1. Phân bổ thời gian học từ vựng mới

3.8.1.2.2. Phân bổ thời gian ôn tập từ vựng

3.8.2. Các chủ đề từ vựng về 4 kỹ năng

3.8.3. Từ vựng thông dụng và từ vựng học thuật

3.8.4. Các loại từ vựng

3.8.4.1. Cách học, ghi nhớ loại từ vựng

3.8.4.2. Phân biệt các loại từ vựng

3.9. Ngữ pháp

3.9.1. Các ngữ pháp thông dụng trong IELTS

3.9.1.1. Series từng bài ngữ pháp

3.9.1.2. Ngữ pháp trong từng kỹ năng

3.9.1.2.1. Cách học ngữ pháp khi luyện đề Đọc, Viết, Nói

3.9.2. Phương pháp học và ghi nhớ ngữ pháp

4. Thi IELTS

4.1. Tổng quan kỳ thi IELTS

4.1.1. Hình thức thi

4.1.1.1. Online/Offline

4.1.1.1.1. Sự khác nhau giữa các hình thức thi trong 4 kỹ năng

4.1.2. Thể loại bài thi

4.1.2.1. General/Academic

4.1.2.1.1. Đối tượng phù hợp

4.1.2.1.2. Sự khác nhau trong 4 kỹ năng

4.1.2.1.3. Thời gian thi + cấu trúc bài thi

4.1.2.1.4. Bạn chọn thi IELTS General hay IELTS Academic

4.1.3. Hướng dẫn cách đăng ký thi

4.1.4. Thời gian thi

4.2. Tin tức kỳ thi IELTS

4.2.1. Cập nhật tin tức IELTS mới nhất

4.2.1.1. Thời gian thi

4.2.1.1.1. cách chọn thời điểm thi

4.2.1.2. Địa điểm thi

4.2.1.3. Sự thay đổi?

4.2.1.4. Đề thi

4.2.1.4.1. Phân tích đề thi nếu được

4.3. Cấu trúc bài thi IELTS

4.3.1. Phân tích cấu trúc bài thi cho từng kỹ năng

4.3.2. Tips làm bài thi hiệu quả

4.3.2.1. Tips thi Nghe

4.3.2.2. Tips phân tích đề Viết

4.3.2.3. Tips rút gọn thời gian thi Đọc

4.3.2.4. Tips luyện đề thi

4.3.3. Cách phân bổ thời gian thi cho từng kỹ năng

4.3.4. Tổng quan về cấu trúc và cách tính điểm bài thi IELTS