Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DETALJUPPLÖSNING by Mind Map: DETALJUPPLÖSNING
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DETALJUPPLÖSNING

Kallas också spatiell upplösning

ANger hur väl vi kan återge detealjer i bilden

Bra detaljupplösning betyder alltså att vi kan se små detaljer i bilden.

Är extra viktigt

vi undeersökningar där vi vill se små detaljer

ex mammografi, frakturer/sprickor,småskelett.

bestäms av

pixelstprleken sätter gränsen för vilken detaljupplösning vi har/kan få i bilden. Vi kan inte "se" mindre objekt än storleken på en pixel.

Detaljupplösningen försämras också om vi har mycket brus i bilden, dålig kontrast (t.ex pga av spridd strålning), Det innebär att små objekt blir svårare att se i en undersäkning på eb tjiock gubbe i jämförelse med en smal gubbe eftersom det bildas mer spridd strålning i tjockisen.

Mäts med...

ett fantom som mäter linjepar per mm

Bild på fantom-klicka 2 ggr för förstoring.

prrincipen är att exponera fantomet granska bilden och avgöra hur täta linjerna kan vara innan de suddas samman och inte kan urskiljas. Där har man nått gräsen för upplösningen,

Förknippat med skärpa, försämras skärpan så påverkas också detaljupplösningen negativt.

Också förknippat med kontrast...om ett objekt har låg kontrast så är det svårare att se den om den är liten. DVS kontrastupplösning och detaljupplösning hänger samman.