DETALJUPPLÖSNING

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DETALJUPPLÖSNING by Mind Map: DETALJUPPLÖSNING

1. bestäms av

1.1. pixelstprleken sätter gränsen för vilken detaljupplösning vi har/kan få i bilden. Vi kan inte "se" mindre objekt än storleken på en pixel.

1.2. Detaljupplösningen försämras också om vi har mycket brus i bilden, dålig kontrast (t.ex pga av spridd strålning), Det innebär att små objekt blir svårare att se i en undersäkning på eb tjiock gubbe i jämförelse med en smal gubbe eftersom det bildas mer spridd strålning i tjockisen.

2. Mäts med...

2.1. ett fantom som mäter linjepar per mm

2.2. Bild på fantom-klicka 2 ggr för förstoring.

2.3. prrincipen är att exponera fantomet granska bilden och avgöra hur täta linjerna kan vara innan de suddas samman och inte kan urskiljas. Där har man nått gräsen för upplösningen,

3. Förknippat med skärpa, försämras skärpan så påverkas också detaljupplösningen negativt.

4. Kallas också spatiell upplösning

5. ANger hur väl vi kan återge detealjer i bilden

5.1. Bra detaljupplösning betyder alltså att vi kan se små detaljer i bilden.

6. Är extra viktigt

6.1. vi undeersökningar där vi vill se små detaljer

6.2. ex mammografi, frakturer/sprickor,småskelett.

7. Också förknippat med kontrast...om ett objekt har låg kontrast så är det svårare att se den om den är liten. DVS kontrastupplösning och detaljupplösning hänger samman.