Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MindMap by Mind Map: MindMap

1. Confrontatiematrix

1.1. SWOT analyse

2. Interactive magazine

2.1. Tutorials volgen, hoe maak je een interactieve magazine?

2.2. Onderzoeken hoe je een online magazine publiceert

2.3. Welke programma’s zijn nodig voor een online magazine?

2.4. Online magazine maken

2.5. Online magazine publiceren

3. Individueel onderzoek

3.1. Onderwerp kiezen

3.2. Onderzoeksmethoden bepalen en combineren

3.3. Consults

4. Doelgericht onderzoek doen

4.1. Bepalen welke soort onderzoeken relevant zijn voor de opdracht

4.1.1. Onderzoeksmethoden kiezen en beoordelen

5. Deelvragen maken

5.1. Externe analyse

5.1.1. DESTEP-analyse

5.1.2. Macro-omgeving

5.2. Interne analyse

5.2.1. Onderzoek micro-omgeving

5.2.2. Onderzoek meso-omgeving

6. Doelgroep onderzoek

6.1. Enquete opstellen

6.1.1. Wat zijn de juiste vragen voor de enquete?

7. COCD-box

7.1. Wat is COCD-box?

8. Uitzoeken wat een concept “goed” maakt

8.1. Boek lezen: Copy & Concept

9. Nieuwe concept methodes uitvoeren

9.1. Onderzoeken welke bestaande methodes er zijn

10. Product testen bij doelgroep

10.1. Voorbeelden van het product uitdraaien en aan de doelgroep presenteren

10.2. Onderzoek doen hoe je dit het beste kunt aanpakken

11. Kennis maken met het groepje

11.1. Een teamwork spel lenen van Lolkje en deze spelen

12. Evenementen bezoeken en hier verslag van doen

12.1. Een evenement bezoeken dat relevant is voor de opleiding

12.2. Een verslag maken van dit evenement

12.3. Presentatie geven aan MMR

13. Een team leiden

13.1. Plan van aanpak schrijven

13.1.1. Risicoanalyse maken

13.2. Groepje leiden en begeleiden

13.2.1. Boek lezen: Situationeel leiderschap en de one minute manager

14. Individuele gesprekken voeren met teamleden

14.1. Nagaan welke vragen ik kan stellen

14.2. Teamleden één voor één indelen in een categorie