Opettajan toimintaympäristö, Oppimistehtävä 1 - Koulutuksen ohjausjärjestelmiin ja hallinnointiin...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opettajan toimintaympäristö, Oppimistehtävä 1 - Koulutuksen ohjausjärjestelmiin ja hallinnointiin perehtyminen by Mind Map: Opettajan toimintaympäristö, Oppimistehtävä 1 - Koulutuksen ohjausjärjestelmiin ja hallinnointiin perehtyminen

1. Mitä keskeiset suunnitelmat merkitsevät käytännössä eri oppilaitoksissa?

2. Mitä jokaisen opettajan tulisi keskeisistä suunnitelmista tietää?

3. Vakk:n VISIO: VAKK ON MAAKUNNAN JOHTAVA JA KANSALLISESTI HOUKUTTELEVA KÄYTÄNNÖNLÄHEISIN AIKUISKOULUTTAJA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄ. VAKK ON EDELLÄKÄVIJÄ KÄYTÄNNÖN TAITOJEN KOULUTTAJANA SUOMALAISESSA ENERGIATEOLLISUUDESSA JA SEN TARVITSEMISSA PALVELUISSA.

4. Vakk:n MISSIO: Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on kouluttaa käytännön osaajia työelämän tarpeisiin ja nykyisen tietoyhteiskuntamme aktiivisiksi jäseniksi. Vaasan aikuiskoulutuskeskus kehittää ja palvelee yrityksiä ja muita työelämän organisaatioita. Toiminta perustuu kumppanuuteen ja vahvaan verkostoon.

5. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2011-2016

5.1. Väestön koulutustason nostaminen

5.2. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen

5.3. Koulutuspalveluiden tasa-arvoninen saatavuus

5.4. Työelämälähtöisyys

5.5. Osaavan työvoiman turvaaminen

5.6. Elinikäinen oppiminen

5.7. Mamukoulutuksen edistäminen

5.8. Aktiivinen kansalaisuus

5.9. Työelämäyhteyksiä vahvistetaan

5.10. Kielitaidon monipuolistuminen

5.11. Opiskelijahuollon laajentaminen

5.12. Taiteen perusopetuksen saatavuus