FONTS D'ALIMENTACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FONTS D'ALIMENTACIÓ by Mind Map: FONTS D'ALIMENTACIÓ

1. Definició: Dispositiu que converteix la tensió alterna en una o diverses tensions contínues que alimenten els diferents circuits de l'aparell electrònic al que es connecta.

2. ATX2

3. ATX2

4. AT

4.1. -Els computadors més antics posseïen només font AT, i ja amb el pas de temps va anar modernitzant i va aparèixer la font ATX. - Les fonts de poder AT no apaguen l'equip de forma automàtica, ja que quan s'ordena al sistema operatiu que s'apagui, aquest acaba tots els processos que té pendents i envia un últim missatge dient "Ara pot apagar l'equip" -Una font de poder AT posseeix dos connectors Molex cadascun amb 12 pins.

5. ATX

5.1. -És una font que queda en Stand By o en estat d'espera, ja que consumeixen energia fins i tot quan l'equip aquesta apagada, el que també li dóna la capacitat de ser manipulada amb programari. -La font d'alimentació ATX té un sol connector que té només 20 pins. -Una font d'energia ATX apaga l'equip automàticament se li dóna l'ordre

6. Tipus

7. Connectors

8. FLOPPY

9. PCI EXPRESS

10. MOLEX

10.1. És l'encarregat de Alimentar els processadors moderns.

11. ATX 24 PINES

12. SATA

13. Funcions: Converteix la corrent alterna en corrent que soporta l'ordenador.

14. ATX 4 PINES

15. Etapes: - Transformació: Converteix la tensió d'entrada en tensió de sortida. - Rectificació: Fa que la corrent sigui constant, contínua i no sofreixi variacions del voltatge que puguin afectar a l'ordenador. - Filtrat: Traballa la senyal perque no tengui oscilacions. - Estabilització: Amb un regulador conseguim que quan la senyal varia no afecti a la tensió de sortida.