1 TYÖPAJA Tutkiva oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1 TYÖPAJA Tutkiva oppiminen by Mind Map: 1 TYÖPAJA Tutkiva oppiminen

1. 3 Tavoitteet ja työskentely 30min

1.1. Menetelmän kiteytys, ymmärtäminen, vaiheet ja edellytykset? (miten, miksi)

1.1.1. Omin sanoin selitykset

1.1.1.1. sarjakuva/Hanna

1.2. Menetelmän soveltaminen

1.2.1. Menetelmän soveltaminen omassa kokeilussa? (mitä, miten, miksi)

1.2.1.1. Mindmap top-organisaatiosta

1.2.1.2. Tila-ideologia

1.2.1.3. Asiakasprosessin kuvaaminen

1.2.1.4. Top-paikan tietojärjestelmän kuvaus

1.2.2. Menetelmän soveltaminen tvt/some/mobiilin käytössä?

1.2.2.1. esim. ennakkotiedon kartoitus Lamk opiskelijat 2010

2. 2 Mitä jo tehty 30min

2.1. Alkukysymys (konteksti): mitä on tutkiva oppiminen?

2.2. Muistio, yhteisen tiedon rakentaminen

2.3. Tiedonhankinta vinkit

2.4. Tarkentuvat kysymykset?

2.4.1. Miten? Miksi?

3. 1 Yhteiset hankeasiat 30min

3.1. Esittelyt

3.2. Dokumentointi

3.2.1. Wiki, blogi, map

3.2.1.1. wiki: bit.ly/tutkivasalpaus

3.2.1.2. blogi: ks. oma dokumentointi

3.2.1.3. map: bit.ly/tutkivamindmap

3.2.2. Oma dokumentointi?

3.2.2.1. Kati

3.2.2.2. Laura

3.2.2.3. Paula ja Johanna

3.2.2.4. Maija

3.2.2.5. Mika

3.2.2.6. Hanna

3.2.3. 1. Työajanseuranta 31.10.

4. 4 Jatkotoimet 30min

4.1. Tvt/some/mobiili

4.1.1. 2 työpaja pe 15.11.

4.1.1.1. Sisältötoiveita?

4.1.1.1.1. Mindmeister

4.1.2. Verkkotehtävät

4.1.3. Laitehankinnat

4.1.3.1. Maija iPad mini

4.1.3.2. Nuva ala

4.1.3.3. Opiskelija/lainakäyttöön

4.2. Kokeilut, suunnittelua

4.2.1. Mika

4.2.2. Laura

4.2.3. Kati

4.2.4. Paula ja Johanna

4.2.5. Maija

4.3. Ks. yhteiset hankeasiat!