Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ENERGI by Mind Map: ENERGI

1. biobränslen

1.1. bidrar till fler alger

1.2. förnyelsebar

1.3. organiskt avfall

1.4. energiskogar?

1.5. överansträngning

1.6. biogas

1.6.1. används till?

2. bergvärme

2.1. en dyr investering

2.1.1. billig i drift

3. framtiden

4. Kärnkraft

4.1. uran

4.1.1. svårt att hitta

4.2. radioaktiva avfall

4.3. Uran

4.3.1. med flera

4.4. mycket energi

4.5. säkerheten

5. Sol

5.1. Dyrt

5.2. tar stor plats

5.3. solfångare / solceller

5.4. ger inte så mycket

5.5. beroende av omgivningen

6. vind

6.1. beroende av omgivningen

6.2. förnybart

6.3. billigt

7. vatten

7.1. rubbar ekosystemet

7.2. förnyelsebart

7.3. fjärrvärme

7.4. bra med energi