Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ENERGI by Mind Map: ENERGI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ENERGI

Kärnkraft

uran

svårt att hitta

radioaktiva avfall

Uran

med flera

mycket energi

säkerheten

Sol

Dyrt

tar stor plats

solfångare / solceller

ger inte så mycket

beroende av omgivningen

vind

beroende av omgivningen

förnybart

billigt

vatten

rubbar ekosystemet

förnyelsebart

fjärrvärme

bra med energi

biobränslen

bidrar till fler alger

förnyelsebar

organiskt avfall

energiskogar?

överansträngning

biogas

används till?

bergvärme

en dyr investering

billig i drift

framtiden