WOJNA STULETNIA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WOJNA STULETNIA by Mind Map: WOJNA STULETNIA

1. Skutki

1.1. Z tej wojny Francja wyszła zwycięsko i obroniła swą niezależność terytorialną

1.2. Wojna stuletnia spowodowala ogromne zniszczenia i odludnienie kraju

1.3. Niezależne księstwa na terenie Francji zaczęły się scalać w jedno państwo

1.3.1. Proces jednoczenia kraju został zakończony po przyłączeniu Burgundii

2. ZAKOŃCZENIE WOJNY

2.1. 1449 - zdobycie Fougères przez Anglików

2.2. 1449 - rozpoczęcie podboju Normandii przez Francuzów

2.3. 1450 - zwycięstwo Francuzów pod Formigny

2.4. 1453 - OSTATECZNA przegrana Anglików pod Castillon

3. Etapy bitwy

3.1. I ETAP

3.1.1. 1340 flota angielska pokonuje francuską w bitwie pod Slums

3.1.2. 1346 bitwa pod Crecy w której Anglicy wygrywają dzięki swym łucznikom

3.1.3. 1358 wybucha powstanie chłopskie

3.1.4. 1360 Anglicy otrzymują północno zachodnie tereny Francji

3.2. II ETAP

3.2.1. 1381 – powstanie chłopskie pod wodzą Wata Tylera konflikt Ryszarda II z poddanymi Francuzi wypierają Anglików z Francji

3.3. III ETAP

3.3.1. 1415 zwycięstwo angielskie pod Azincourt dzięki łucznikom i piechocie

3.3.2. 1420 – układ w Troyes na mocy którego Anglia i Francja połączone Unią personalną osobą Henryka V

4. Przyczyny

4.1. Wojna toczyła się między dwoma potężnymi państwami Anglią i Francją

4.2. PRZYCZYNY

4.2.1. Wojna stuletnia trwała od 1337 do 1453 pomiędzy Anglią i Francją

4.3. dążenie królów do powiększenia swych posiadlości na kontynencie

4.4. chęć zdobycia korony francuskiej i połączenie w ten sposób obu koron

4.5. chęć zdobycia korony francuskiej i połączenie w ten sposób obu koron