Marit Froeling OAO3F ICT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marit Froeling OAO3F ICT by Mind Map: Marit Froeling OAO3F ICT

1. ICT onderwijs

1.1. ICT veranderd het onderwijs. Kinderen leren steeds meer m.b.v. pc's.

2. ICT samenleving

2.1. De samenleving gebruikt de computer veel en steeds meer. Alles wordt geregistreed en verwerkt d.m.v. de computer. De computer is niet meer weg te denken in de samenleving.

3. ICT stageschool

3.1. De computer word veel gebruikt op de stageschool. In elk lokaal staat één computer voor de lln. en één pc voor de leerkracht. In de aula staan er nog meer pc's.

4. ICT vervolgstudie

4.1. Tijdens mijn vervolgstudie heb ik veel te maken met computers. Alle verslagen en uitkomsten moeten verwerkt worden in de pc met het daarbij horende programma.

5. ICT Periode 10

5.1. Wat ik in de komende periode in de lessen wil leren is hoe ik om moet gaan met ....