Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Marit Froeling OAO3F ICT by Mind Map: Marit Froeling OAO3F ICT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Marit Froeling OAO3F ICT

ICT onderwijs

ICT veranderd het onderwijs. Kinderen leren steeds meer m.b.v. pc's.

ICT samenleving

De samenleving gebruikt de computer veel en steeds meer. Alles wordt geregistreed en verwerkt d.m.v. de computer. De computer is niet meer weg te denken in de samenleving.

ICT stageschool

De computer word veel gebruikt op de stageschool. In elk lokaal staat één computer voor de lln. en één pc voor de leerkracht. In de aula staan er nog meer pc's.

ICT vervolgstudie

Tijdens mijn vervolgstudie heb ik veel te maken met computers. Alle verslagen en uitkomsten moeten verwerkt worden in de pc met het daarbij horende programma.

ICT Periode 10

Wat ik in de komende periode in de lessen wil leren is hoe ik om moet gaan met ....