Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Het leenstelsel/de feodaliteit by Mind Map: Het leenstelsel/de
feodaliteit
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Het leenstelsel/de feodaliteit

definities

leenheer

suzerein

vazal/leenman

leen

mark

gouw

persoonlijk contract

doel

Rijk verdelen om het beter bestuurbaar te maken

problemen

lenen werden erfelijk, versnippering

leenmannen onttrokken zich aan het gezag van hun leenheer

leenmannen dienden soms twee leenheren, wat in geval van oorlog?

symbolen

leenheer gaf land/inkomsten ==> koren

leenman gaf trouw ==> zwaard