Het leenstelsel/de feodaliteit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Het leenstelsel/de feodaliteit by Mind Map: Het leenstelsel/de feodaliteit

1. definities

1.1. leenheer

1.2. suzerein

1.3. vazal/leenman

1.4. leen

1.5. mark

1.6. gouw

2. persoonlijk contract

2.1. doel

2.1.1. Rijk verdelen om het beter bestuurbaar te maken

2.2. problemen

2.2.1. lenen werden erfelijk

2.2.1.1. versnippering

2.2.2. leenmannen onttrokken zich aan het gezag van hun leenheer

2.2.3. leenmannen dienden soms twee leenheren

2.2.3.1. wat in geval van oorlog?

2.3. symbolen

2.3.1. leenheer gaf land/inkomsten ==> koren

2.3.2. leenman gaf trouw ==> zwaard