Mentalna mapa programa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mentalna mapa programa by Mind Map: Mentalna mapa programa

1. Trojka <a,b,c>

1.1. a - vrijeme koje je proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji kod liječnika

1.2. b - vrijeme koje pacijent provede kod liječnika u ordinaciji.

1.3. c -predstavlja hitnost slučaja

1.3.1. 1. kritični slučaj

1.3.2. 2 – rizični slučaj

1.3.3. 3 – slučaj niskog rizika

1.3.4. 4 – nije hitan slučaj

2. Implementacije

2.1. Implementacija reda pomoću cirkularnog polja

2.2. Implementacija reda pomoću pokazivača

3. Generiranje niza od R trojki slučajnih brojeva <a,b,c>

4. Operacije

4.1. FrontQ(Q)

4.2. EnQueueQ(x,Q)

4.3. DeQueueQ(Q)

4.4. InitQ(Q)

4.5. IsEmptyQ(Q)