Miellekartan hyödyntäminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Miellekartan hyödyntäminen by Mind Map: Miellekartan hyödyntäminen

1. toiminnan suunnittelu

2. ideointi ennen kokousta

2.1. esityslista miellekartalla - vapaamuotoisemmissa kokouksissa ehkä paremmin

3. kokouksen aikana

3.1. visualisointi

4. tapahtumien suunnittelussa

4.1. esim. työnjaot/vastuualueet

5. yhteiset pelisäännöt

5.1. ämän käyttämiseen

6. kokouksen aikana/ jälkeen

6.1. pöytäkirja