Tiigrihüppe kursused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiigrihüppe kursused by Mind Map: Tiigrihüppe kursused

1. 50% kool

2. Digitiiger

2.1. Kodutööd

2.2. 60 tundi

2.3. 10 moodulit

3. Tiigrihüppe poolt rahastatavad

4. Lisakursused

4.1. Materjalide koostamine ja jagamine

4.2. Esitluste jagamine internetis

4.3. Digipildid õppetöös

5. Projektipõhised

5.1. 50% Tiigrihüpe

6. Mida arvan

6.1. saaks läbi

6.2. Rahulik õpetaja

6.3. Vajalik