Tiigrihüppe kursused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiigrihüppe kursused by Mind Map: Tiigrihüppe kursused

1. Mida arvan

1.1. saaks läbi

1.2. Rahulik õpetaja

1.3. Vajalik

2. 50% kool

3. Digitiiger

3.1. Kodutööd

3.2. 60 tundi

3.3. 10 moodulit

4. Tiigrihüppe poolt rahastatavad

5. Lisakursused

5.1. Materjalide koostamine ja jagamine

5.2. Esitluste jagamine internetis

5.3. Digipildid õppetöös

6. Projektipõhised

6.1. 50% Tiigrihüpe