Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

fysik-grunderna by Mind Map: fysik-grunderna
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

fysik-grunderna

raster

syfte- hindra spridd strålniong från att träffa detektor

absorberar även primärfotoner vilket leder till att patientdos ökar med raster

olika typer

olika ratio

detektorer

önskvärda egenskaper

olika typer

röret

ANOD +

KATOD -

fokus

bildbehandling

pre-processing

post-processing

produktion av xrays

generator

bländare

filter

strålkvalitet

växelverkan mellan fotoner och materia

går ige

Transmission

Absorption

VAD KAN HÄNDA?

bildkvalitet

att mäta

BEGREPP

Patient Stråldoser

STRÅLSKYDD

DOSBEGREPP