BINARNO STABLO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BINARNO STABLO by Mind Map: BINARNO STABLO

1. Impelmentacija

1.1. Jednodimenzionalno polje

1.2. Pomocu pokazivaca

2. Osnovni pojmovi

2.1. Korjen stabla

2.2. Listovi

2.3. Podstabla

2.4. Roditelji

2.5. Djeca

2.6. Braća

3. Stvaranje stabla

3.1. Zadavanje korjena

3.2. Dodavanje djece

4. Funkcije

4.1. ParentB(n, T)

4.2. LeftChildB(n,T)

4.3. RightChildB(n, T)

4.4. LabelB(n, T)

4.5. ChangeLabelB(x, n, T)

4.6. RootB(T)

4.7. CreatLeftB(x, n, T)

4.8. CreatRightB(x, n, T)

4.9. DeleteB(n, T)

4.10. InitB(x, T)

5. Prolazak kroz stablo

5.1. Inoder

5.2. Preoder

5.3. Postoder