Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DVD, CD by Mind Map: DVD, CD

1. Zápis na disk

1.1. Princip laserového záznamu

2. Typy CD

2.1. CD-ROM

2.2. CD-R

2.3. CD-RW

3. Typy DVD

3.1. zápis na jednu nebo obě strany, jedna nebo dvě vrstvy

3.1.1. DVD-5

3.1.1.1. 1 strana, 1 vrstva

3.1.2. DVD-9

3.1.2.1. 1 strana, 2 vrstvy

3.1.3. DVD-10

3.1.3.1. 2 strany, 1 vrstva na každé straně

3.1.4. DVD-14

3.1.4.1. 2 strany, 2 vrstvy na jedné a 1 na druhé straně

3.1.5. DVD-18

3.1.5.1. 2 strany. 2 vrstvy na každé straně

3.2. Zapisovatelná a přepisovatelná

3.2.1. DVD+R/RW

3.2.2. DVD-R/RW

3.2.3. DVD RAM

3.2.4. DVD+R DL

3.3. HD DVD

4. Typy Blu-Ray

4.1. BD ROM

4.2. BD-R

4.3. BD-RE