Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DVD, CD by Mind Map: DVD, CD

1. Typy CD

1.1. CD-ROM

1.2. CD-R

1.3. CD-RW

2. Typy Blu-Ray

2.1. BD ROM

2.2. BD-R

2.3. BD-RE

3. Zápis na disk

3.1. Princip laserového záznamu

4. Typy DVD

4.1. zápis na jednu nebo obě strany, jedna nebo dvě vrstvy

4.1.1. DVD-5

4.1.1.1. 1 strana, 1 vrstva

4.1.2. DVD-9

4.1.2.1. 1 strana, 2 vrstvy

4.1.3. DVD-10

4.1.3.1. 2 strany, 1 vrstva na každé straně

4.1.4. DVD-14

4.1.4.1. 2 strany, 2 vrstvy na jedné a 1 na druhé straně

4.1.5. DVD-18

4.1.5.1. 2 strany. 2 vrstvy na každé straně

4.2. Zapisovatelná a přepisovatelná

4.2.1. DVD+R/RW

4.2.2. DVD-R/RW

4.2.3. DVD RAM

4.2.4. DVD+R DL

4.3. HD DVD