Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Literatúra by Mind Map: Literatúra

1. Antika

1.1. Sumeri

1.1.1. Epos o Gilgamešovi

1.2. Grécko

1.2.1. Homér - Ilias a Odysea

1.2.2. Ezop - bájky

1.2.3. Sofokles - Antigona

1.3. Rím

1.3.1. Komédia o hrnci

2. Stredovek

2.1. Konštantín - Proglas

2.2. Moravsko-panónske legendy

2.2.1. Kliment - Život sv. Konštantína

2.2.2. Gorazd - Život sv. Metoda

2.3. Maurus - Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

3. Humanizmus a renesancia

3.1. Giovanni Boccacio - Decameron

3.2. Cervantes - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

3.3. Francesco Petrarcha - Sonety pre Lauru

3.4. W. Shakespear - Hamlet

3.5. Martin Rakovský - O spol. vrstách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

4. Barok

4.1. Ján Ámos Komenský - Veľká didaktika, Labyrint světa a ráj srdce

4.2. Hugolín Gavlovič - Valašská škola mravúv stodola

5. Klasicizmus

5.1. Moliére - Lakomec

5.2. J. I. Bajza - René mláďenca príhodi a skusenosťi

5.3. Ján Kolár - Slávy dcera

5.4. Ján Hollý - Svatopluk

6. Romantizmus

6.1. Alexander Puškin - Kapitánova dcéra

6.2. Janko Kráľ - Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

6.3. Andrej Sládkovič - Marína

6.4. Ján Botto - Smrť Jánošíkova

6.5. Samo Chalupka - Mor ho!

7. Realizmus

7.1. Honoré de Balzac - Otec Goriot

7.2. A. P. Čechov - Dom s manzardou

7.3. Ján Palárik - Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

7.4. Martin Kukučín - Keď Báčik z Chochoľova umrie, Dom v stráni

7.5. P. O. Hviezdoslav - Hájnikova žena, Krvavé sonety

7.6. J. G. Tajovský - Maco Mlieč, Statky-zmätky

7.7. Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci

8. Literárna moderna

8.1. Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud, Edgar Alan Poe

8.2. Ivan Krasko - Nox et solitudo

9. Avantgarda

9.1. Futurizmus

9.2. Kubizmus

9.2.1. Apollinaire - Pásmo

9.3. Dadaizmus

9.3.1. Tristan Tzara

9.4. Surrealizmus

9.5. Poetizmus

9.5.1. Laco Novomeský - Nedeľa, Romboid

9.6. Expresionizmus

9.6.1. Erich Maria Remarque - Na západe nič nové

9.6.2. Jozef Cíger Hronský - Jozef Mak

9.6.3. Gejza Vámoš - Editino očko

9.6.4. Franz Kafka - Premena

9.7. Ernest Hemingway - Starec a more

9.8. Neosymbolizmus

9.8.1. Emil Boleslav Lukáč

9.9. Vitalizmus

9.9.1. Ján Smrek - Cválajúce dni

9.10. Nadrealizmus

9.10.1. Rudolf Fabry

9.11. Katolícka moderna

9.11.1. Rudolf Dilong

9.12. Naturizmus

9.12.1. Dobroslav Chrobák - Drak sa vracia

9.12.2. Margita Figuli - Tri gaštanové kone

10. Literatúra po 1945

10.1. Existencializmus

10.1.1. J. P. Sartre - Múr

10.1.2. Ivan Bukovčan - Kým kohút nezaspieva

10.1.3. Salinger - Kto chytá v žite

10.2. Absurdná dráma

10.2.1. Samuel Beckett - Čakanie na Godota

10.2.2. Milan Lasica, Július Satinský - Nečakanie na Godota, Soirée

10.3. Psychologická dráma

10.3.1. Tennessee Williams - Električka zvaná Túžba

10.4. Beatnici

10.5. Magický realizmus

10.5.1. Gabriel García Márquez - Sto rokov samoty

10.6. Nový román a odpsychologizovaný človek

10.7. Neorealizmus

10.8. Postmoderna

10.8.1. Vladimír Nabokov - Lolita

10.8.2. Umberto Eco - Meno ruže

10.8.3. Dušan Dušek - Kufor na sny

10.8.4. Dušan Mitana - Nočné správy, Diablov trilok

10.9. Socialistický realizmus

10.10. Kritický realizmus

10.10.1. Ladislav Mňačko - Ako chutí moc

10.10.2. Alexander Solženicyn - Jeden deň Ivana Denisoviča

10.10.3. Alfonz Bednár - Kolíska

10.11. Poézia

10.11.1. Milan Rúfus - Zvony detstva

10.11.2. Miroslav Válek - Dotyky

10.11.3. Jozef Urban