УКРАЇНСЬКА МОВА (2 клас)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
УКРАЇНСЬКА МОВА (2 клас) by Mind Map: УКРАЇНСЬКА МОВА (2 клас)

1. ЗВУКИ І БУКВИ

1.1. Українська абетка

1.2. Склад

1.3. Звуки

1.3.1. голосні

1.3.1.1. наголошені

1.3.1.2. ненаголошені

1.3.2. приголосні

1.3.2.1. дзвінкі і глухі

1.3.2.2. тверді і м'які

1.3.2.2.1. м'який знак

1.3.2.2.2. апостроф

1.3.2.2.3. подовжені приголосні

2. СЛОВО

2.1. Лексичне значення слова

2.2. Тематичні групи слів

2.3. Частини мови

2.3.1. Іменник

2.3.1.1. Велика буква у словах

2.3.2. Прикметник

2.3.3. Дієслово

3. КОРІНЬ СЛОВА

3.1. Спільнокореневі слова

4. РЕЧЕННЯ

4.1. Розповідні речення

4.2. Питальні речення

4.3. Спонукальні речення

4.4. Головні слова у реченні

4.5. Зв'язок слів у реченні

5. ТЕКСТ

5.1. Особливості тексту

5.2. Будова тексту

6. Мова і мовлення

6.1. Мовні та немовні знаки

6.2. Спорідненість мов

6.3. Усне і писемне мовлення

6.4. Слова ввічливості

6.5. Звертання