PEDEUTOLOGIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA

1. historia

1.1. starożytność

1.1.1. Chiny

1.1.2. Indie

1.1.3. Sparta

1.1.4. Ateny

1.1.5. Rzym

1.2. średniowiecze

1.3. renesans

1.4. oświecenie

1.5. wiek XX

2. kierunki

2.1. historyczno-pedeutologiczny

2.2. psychologiczno-pedagogiczny

2.3. socjologiczno-pedagogiczny

2.4. komparystyczny

2.5. podejmujący problematykę szczegółową

3. pojęcia

3.1. nauczanie

3.2. kształcenie

3.3. metody nauczania dorosłych

3.3.1. słowne

3.3.1.1. opowiadanie

3.3.1.2. opis

3.3.1.3. dyskusje

3.3.2. praktyczne

3.3.2.1. symulacja

3.3.2.2. inscenizacja

3.3.2.3. burza mózgów

3.3.2.4. gry dydaktyczne

3.4. edukacja

3.5. oświata

3.6. wychowanie

4. nauczyciel

4.1. style kierowania grupą

4.1.1. autokratyczny

4.1.2. demokratyczny

4.1.3. liberalny

4.2. emocjonalny stosunek nauczyciela do uczniów

4.2.1. wzajemnej życzliwości

4.2.2. konfliktowy

4.2.3. neutralny

4.3. główne zadania

4.3.1. dokształcanie

4.3.2. doskonalenie

5. tematyka

5.1. stres

5.1.1. rodzaje

5.1.1.1. psychologiczny

5.1.1.2. biologiczny

5.1.1.3. eustres

5.1.1.4. dystres

5.1.2. indywidualna strategia pokonywania

5.2. relacje uczeń-nauczyciel

5.3. typy zajęć

5.3.1. ćwiczenia

5.3.2. wykłady

5.3.3. seminaria

5.3.4. konwersatoria

6. podejście

6.1. humanistyczne

6.2. nadawczo-opiekuńcze