Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PEDEUTOLOGIA

historia

starożytność

Chiny

Indie

Sparta

Ateny

Rzym

średniowiecze

wychowanie rycerskie

renesans

szkoły jezuickie

oświecenie

nauczyciel samozwańczy (J.J.Roussue)

wiek XX

pajdocentryzm (E.Key)

kierunki

historyczno-pedeutologiczny

psychologiczno-pedagogiczny

socjologiczno-pedagogiczny

komparystyczny

podejmujący problematykę szczegółową

pojęcia

nauczanie

zespół czynności nauczyciela zmierzających do przekazania uczniom określonej wiedzy i umiejętności

kształcenie

metody nauczania dorosłych

słowne, opowiadanie, opis, dyskusje

praktyczne, symulacja, inscenizacja, burza mózgów, gry dydaktyczne

edukacja

oświata

wychowanie

nauczyciel

style kierowania grupą

autokratyczny

demokratyczny

liberalny

emocjonalny stosunek nauczyciela do uczniów

wzajemnej życzliwości

konfliktowy

neutralny

główne zadania

dokształcanie

doskonalenie

tematyka

stres

rodzaje, psychologiczny, biologiczny, eustres, dystres

indywidualna strategia pokonywania

relacje uczeń-nauczyciel

typy zajęć

ćwiczenia

wykłady

seminaria

konwersatoria

podejście

humanistyczne

nadawczo-opiekuńcze