Правознавство. Практичний курс

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Правознавство. Практичний курс by Mind Map: Правознавство. Практичний курс

1. Правила і закони у суспільстві та житті людини

1.1. Правила

1.2. Право

1.3. Закон

1.4. Підзаконні акти

1.5. Правопорушення та юридична відповідальність.

1.6. Конституція

2. Права людини

2.1. Права і свободи людини

2.2. Громадянство України

2.3. Конституційні права і свободи людини і громадянина

2.4. Право на освіту в Україні

2.5. Самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації

3. Цивільно-правові відносини

3.1. Право власності

3.2. Цивільно-правові договори

3.3. Особисті немайнові та майнові права.

3.4. Спадкодавець і спадкоємець

3.5. Споживачі, продавці, виробники, виконавці

4. Сімейне право

4.1. Сім’я і шлюб

4.2. Права та обов’язки батьків і дітей

5. Трудове право

5.1. Трудові відносини

5.2. Трудовий договір

6. Адміністративне та кримінальне право

6.1. Злочин

6.2. Адміністративна віжповідальність

6.3. Кримінальна відповідальність

6.4. Правоохоронні органи