Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KỶ YẾU LỚP by Mind Map: KỶ YẾU LỚP
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KỶ YẾU LỚP

Ý TƯỞNG

bài viết

bằng tay

bằng máy

trình bày

tính chất, hiện đại, phong phú, dễ hiểu, đẹp mắt, đa dạng

ĐỘI NGŨ

thiết kế

Mr Long

đánh máy

luxi

Huyền

Long

Chương

Tùng

Thủ quỹ

Nga

Event

Hương

TIMELINE

bắt đầu

hoàn thành

DESIGN

Program

Style

Gam màu, chủ đạo, phụ

New node

Font

NỘI DUNG

thơ

bài báo tường

hình ảnh

hoạt động của lớp

New node

My Geistesblitzes

tuần làm việc hiệu quả

học thiết kế

thiết kế web

blog