KỶ YẾU LỚP

Sơ đồ tổ chức việc làm kỷ yếu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KỶ YẾU LỚP by Mind Map: KỶ YẾU LỚP

1. Ý TƯỞNG

1.1. bài viết

1.1.1. bằng tay

1.1.2. bằng máy

1.2. trình bày

1.2.1. tính chất

1.2.1.1. hiện đại

1.2.1.2. phong phú

1.2.1.3. dễ hiểu

1.2.1.4. đẹp mắt

1.2.1.5. đa dạng

2. ĐỘI NGŨ

2.1. thiết kế

2.1.1. Mr Long

2.2. đánh máy

2.2.1. luxi

2.2.2. Huyền

2.2.3. Long

2.2.4. Chương

2.3. Tùng

2.4. Thủ quỹ

2.4.1. Nga

2.5. Event

2.5.1. Hương

3. TIMELINE

3.1. bắt đầu

3.2. hoàn thành

4. DESIGN

4.1. Program

4.2. Style

4.2.1. Gam màu

4.2.1.1. chủ đạo

4.2.1.2. phụ

4.2.2. New node

4.3. Font

5. NỘI DUNG

5.1. thơ

5.2. bài báo tường

5.3. hình ảnh

5.4. hoạt động của lớp

5.5. New node

6. My Geistesblitzes

6.1. tuần làm việc hiệu quả

6.2. học thiết kế

6.3. thiết kế web

6.4. blog