EL TEXT NARRATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL TEXT NARRATIU by Mind Map: EL TEXT NARRATIU

1. definició:

1.1. és el text que permet l'explicació d'uns fets, d'una història

2. es caracteritza perquè té:

2.1. UN NARRADOR

2.2. UN ARGUMENT DE LA HISTÒRIA

2.3. UNS PERSONATGES

2.4. UN ESPAI ON TRACORRE LA HISTÒRIA

2.5. EL TEMPS EN QUÈ SE SITUA LA HISTÒRIA

3. tipus:

3.1. NOVEL·LES

3.2. CONTES

3.3. NOTÍCIES

3.4. DIETARIS

3.4.1. característiques:

3.4.1.1. - 1a persona

3.4.1.2. - relata fets de cada dia o impressions i sensacions personals

3.4.1.3. - no està pensat per ser llegit per ningú

4. estructura:

4.1. - PLANTEJAMENT

4.2. - NUS

4.3. -DESENLLAÇ