Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

mind-my-story by Mind Map: mind-my-story
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

mind-my-story

Op de Startpagina heeft de Held de Opdracht gekregen voor Inspiratie te gaan op het Pad over de Hemelbrug. Die Inspiratie wordt Verzameld en Georganiseerd in een MindMap.Als dat klaar is, dan is er een overzicht van de Stappen die zijn gezet.Met die mindmap als uitgangspunt kun je makkelijk zelf een Verhaal schrijven.Exporteer de MindMap naar Word en maak het Verhaal verder af.Als het Verhaal af is kun je Publiceren in een eBook met Calibre.Of op Maak je eigen Onderwijsboek!De MindMap is nu leeg en vrij voor een nieuw Verhaal.Jij bent natuurlijk de Held in je eigen Verhaal.Mind My Story!

Kwantiteit, dat is nu de Vraag

De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn.[1] De Verlichting stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. De propagandisten ervan bestreden het bijgeloof, misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en kwamen op voor zekere grondrechten.Het is niet mogelijk om het exacte begin en einde ervan aan te duiden en de gegeven periode is slechts een indicatie. Volgens sommigen begon de Verlichting al omstreeks 1630[2], volgens anderen rond 1687. Ze zou hebben geduurd tot aan de Franse Revolutie in 1789[3][4] of nog iets langer, ongeveer tot aan de Napoleontische oorlogen (1804).[5]De Verlichting wordt gezien als een van de pijlers van de westerse beschaving. Ze wijzigde het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie in de westerse wereld.[6] De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van individualisering, emancipatie, feminisme,secularisering en globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het 'vrijdenken', het klassiek-liberalisme, het socialisme, het anarchisme.De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische zijde neemt het (geïnstitutionaliseerde) geloof en onredelijkheid op de korrel. De constructieve kant zoekt kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid en democratie.Niet alle 17e- en 18e-eeuwers beschouwden hun tijd als verlicht, als een tijd waarin men het duistere verleden achter zich had gelaten.[7] Het was eerder een tijd van redelijkheid dan van rede; meer een houding, een doel of een strevendan een filosofisch stelsel.

phi

passage

labyrint

werveltrap

nu

Balans in de Illusie ben je jezelf

A#A

leeg en vol

Leegte is een volheid aan mogelijkheden.Daan van Golden

want de Schijn, die Bedriegt

toontastic

taal

book creator

stop motion

Nieuws, is dan zo nieuw niet meer

timewavezero

nassim haramein

Het evenwicht wordt een beetje verstoord en dat brengt rotatie teweeg.

byron

Even in the midst of disturbance, the stillness of the mind can offer sanctuary.chakraStephen Richards

apple

Alles draait om Waar-Neming

wat je ziet

do you mind

bij Ont-Luistering

Ontluisteren betekent dat je niet meer als Eindgebruiker door het leven wilt gaan.Het pad markeert de passage van Eindgebruiker tot Begingebruiker. Dat is de uitdaging van het pad, veranderen van consument in producent, omdat dat je recht is. Het is je recht over je volle vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen.My-Story is de plek waar je jouw verhaal kqn vertellen. Jouw verslag van jouw ervaringen op het pad. Het Pad geeft ook de Middelen, de Media om die Passage mogelijk te maken. Ontluistering of Ontlezing? is een anekdote over hoe een medium werd uitgeschakeld.

wu-wei

de kunst niets te doen

heldenpad

labyrint

Op je pad kom je vele keerpunten tegen. Soms denk je dat je er al bent en dan loop je ineens weer ver van het eindpunt, langs de rand en soms denk je zelfs dat je er nooit komt, zoals dat gaat in het leven van een mens. Maar uiteindelijk beland je in het centrum. Je hebt dan een levensles geleerd en met die les kun je weer op weg naar buiten. Om iets te betekenen voor anderen, om een licht te zijn, om te werken aan een betere wereld. En als je tenslotte de mooie reis door het labyrint hebt voltooid, mag je misschien ook ervaren: De Weg zelf is het Doel!

Verlies blijkt Winst te zijn

The BrainstormerWrite About ThisCreative WritingA Novel Idea

b2b

thestoryconnection

storytellingacademy.

storytelling

storytellingmatters

corporatestory

inspiratie

is Niets meer Vanzelfsprekend

wereld

goswami

gewoon talent

universe

beware

beware of the bearer of False gifts and their broken promisesmuch pain but still timebelieve there is Good outsidewe oppose DECEPTIONCOnduit CLOSING,

messages

Breuk een deel van een Geheel

energie

chakras

hoe?zo!

Even in the midst of disturbance, the stillness of the mind can offer sanctuary.Stephen Richards

affirmaties

kwartet

wat Hoort, dat Luistert niet zo nauw

solfeggio

Frequencies

satie

john cage 4:33

activist