Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3.1 by Mind Map: 3.1

1. 3.1 Votering: Redovisning & ansvarsfrihet för styrelsen

1.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) ATT styrelsen för 2008 beviljas ansvarsfrihet mot ATT styrelsen för 2008 inte beviljas ansvarsfrihet

1.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) ATT styrelsen för 2009 beviljas ansvarsfrihet mot ATT styrelsen för 2009 inte beviljas ansvarsfrihet

1.2.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.3. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT lägga verksamhetsberättelsen för 2009 till handlingarna mot avslag

1.4. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT lägga den ekonomiska berättelsen för 2009 till handlingarna mot avslag

1.5. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT lägga revisionsberättelsen för 2008 till handlingarna mot avslag

1.6. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT lägga revisionsberättelsen för 2009 till handlingarna mot avslag