เรียนที่เยอรมนี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรียนที่เยอรมนี by Mind Map: เรียนที่เยอรมนี

1. ต้องผ่าน DSH หรือ TestDAF

2. ใบสมัคร

3. ภาค ฤดูหนาว

3.1. 15 ม.ค. ของทุกปี

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. 15 ก.ค. ของทุกปี

4. ยื่นใบสมัคร

4.1. เอกสารการสมัคร

4.1.1. หลักฐาน

4.1.1.1. DSH หรือ TestDAF

4.1.1.2. ใบประกาศนียบัตร

4.1.1.2.1. ของ

4.1.1.3. ใบระเบียนการเรียน รบ. ที่แสดงเกรด

4.1.1.3.1. ของ

4.1.2. ใบประกันสุขภาพ

4.1.3. รูปถ่าย

4.2. วันสุดท้ายการรับสมัคร

5. ระดับที่จะเรียน

5.1. Bachelor

5.1.1. วิธีการ

5.1.1.1. เลือกสาขาที่จะเรียน

5.1.1.1.1. ข้อมูล

5.1.1.2. ตรวจสอบคุณสมบัติ

5.1.1.3. เลือกสถานที่เรียน

5.1.1.3.1. ชอบหนาว

5.1.1.3.2. ไม่ชอบหนาว

5.1.1.4. รอตอบรับ

5.1.1.4.1. เวลา

5.1.1.4.2. ติดต่อ

5.1.1.5. เข้าเรียน

5.1.2. คุณสมบัติ

5.1.2.1. จบ ปวส

5.1.2.1.1. ต้องผ่าน DSH หรือ TestDAF

5.1.2.2. จบ ปริญญาตรี

5.1.2.2.1. ต้องผ่าน DSH หรือ TestDAF

5.1.2.3. ม 6

5.1.2.3.1. ต้องสอบเข้า Studienkolleg

5.1.2.4. ปวช

5.1.2.4.1. ต้องสอบเข้า Studienkolleg

5.2. Master

5.2.1. Deutsch

5.2.1.1. คุณสมบัติ

5.2.1.1.1. จบ ปริญญาตรี

5.2.2. English

5.3. Doctor

5.3.1. โปรดติดตาม

6. เรียนภาษา

6.1. โปรดติดตาม