intra.hamk.fi-dokumentaatio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
intra.hamk.fi-dokumentaatio by Mind Map: intra.hamk.fi-dokumentaatio

1. yhteiset sisällöt ja niiden tallennus ja nosto

2. tiedotteet ja yammer / listat ja sivustot

3. laatukäsikirja

4. henkilöstölistaus-webpart

5. uutissyötesivun räätälöinti

6. ylänavin suunnittelu

6.1. liittyy rakenteeseen

7. ylänavin ylläpito ja päivittäminen

8. sisältöarkkitehtuuri

8.1. prosessien mukaan, ei yksiköittäin

8.1.1. opetus

8.1.2. tutkimus

8.1.3. tukipalvelut

8.1.4. HAMK 2020

8.1.4.1. kehittäminen

8.1.4.2. hallinto

8.1.5. laatukäsikirja

8.1.6. In English

8.2. informatiivisten introjen ja tiimien työtilojen erottaminen

8.2.1. työstö v. julkaisu

8.3. julkiset sivut

9. erilaisten sivustojen käyttö eri tarpeisiin

9.1. inf. intra

9.1.1. valmiin sisällön julkaisemiseen HAMKin henkilökunnalle ja opiskelijoille

9.2. työtilat

9.2.1. yhteiseen työskentelyyn, asioiden valmisteluun

9.3. oma uutissyöte

9.3.1. ihmisten, asioiden, dokumenttien ja sivustojen seuraamiseen, keskustelun käymiseen

9.4. osa O365-palvelua

9.4.1. sähköposti

9.4.2. henkilöt

9.4.3. kalenteri

9.4.4. tehtävät

9.4.5. dokumentit

9.4.6. sivustot

9.4.7. yhden kirjautumisen takana yhteisölliset tietotyökalut pilvipalveluna

9.5. verrattuna vanhaan intraan (yleisluonnehdinta)

10. Muutokset intran toiminnassa kun siirryttiin Oraclesta Sharepointiin

10.1. ei alustasta riippuvainen asia

10.1.1. responsiivinen toteutus

10.1.2. yhteinen intra

10.1.3. julkiset sivut erotettu

10.1.4. eri kielet erotettu

10.2. rakennemuutos

10.2.1. sivustojen uniikit sisällöt, ei moninkertaista yhteistä sisältöä

10.2.1.1. yksiköiden pikkuintrojen lopettaminen

10.3. sosiaaliset ominaisuudet

10.3.1. kommentointi, jakaminen, arviointi

10.4. profiloinnin/personoinnin mahdollisuus

10.4.1. rss - seuraaminen

10.5. pilvipalvelu

10.6. osa työkalukokonaisuutta

10.7. sisällöntuotannon helppous / MS

10.8. yhteisöllinen työskentely

10.8.1. tiimien työtilat (ja onedrive)

10.9. Yammer

10.10. vierailevat käyttäjät

10.11. yksi tehokas hakukone

11. sisältöjen siirtoprojekti

11.1. vanhan ja uuden intran erot

11.2. uuden intran tavoitteet ja periaatteet

11.3. miten organisoitiin

11.3.1. uusi suunnitelma riittävän valmiiksi

11.3.2. siirrettävien kokonaisuuksien tunnistaminen

11.3.3. vastuiden tunnistaminen

11.3.4. yhteydenotto vanhan portaalin vastuuhenkilöihin

11.3.5. uuden rakenteen ja toimintamallin samanaikainen suunnittelu ja toteutus

11.3.5.1. vaiheittain vanha ja uusi käytössä

11.3.5.2. viestintä suunnitteli ja koordinoi sekä auttoi tekemisessä

11.3.5.3. yksiköt organisoivat oman tekemisensä

12. henkilöstösisällöt / tallennus ja nosto