Storfjordkampsport brukersystem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Storfjordkampsport brukersystem by Mind Map: Storfjordkampsport brukersystem

1. Innlogging

1.1. Brukere

1.1.1. Legg til

1.1.1.1. brukerid

1.1.1.2. Fullt Navn

1.1.1.3. Fødselsår

1.1.1.4. Rangering

1.1.2. Fjern

1.1.3. Endre

1.2. Nyheter

1.2.1. Legg til

1.2.1.1. nyhetsid

1.2.1.2. Tittel

1.2.1.3. Dato og Tid

1.2.1.4. Ingress

1.2.1.5. Brødtekst

1.2.2. Fjern

1.2.3. Endre

1.3. Kalender (blir vist som en agendaliste)

1.3.1. Legg til treninger

1.3.1.1. treningsid

1.3.1.2. dato

1.3.1.3. Start

1.3.1.4. Slutt

1.3.1.5. Type

1.3.2. Endre treninger

1.3.3. Avlyse treninger

1.4. Rediger sider

1.4.1. Informasjon

1.4.2. Kontakter