Kraiciné Szokoly Mária - Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába (2012)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kraiciné Szokoly Mária - Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába (2012) by Mind Map: Kraiciné Szokoly Mária - Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába (2012)

1. Általános pszichológiai, pedagógiai és andragógiai ismeretek

1.1. A személyiségről

1.1.1. A nevelődő személyiség

1.1.2. A megismerő személyiség

1.1.3. A cselekvő személyiség

1.1.4. Az érzelmeket átélő személyiség

1.2. A tanulásról

1.2.1. A tanulás indítékai

1.2.1.1. Tartós (habituális) indítékok

1.2.1.2. Aktuális indítékok

1.2.1.3. Primer indítékok

1.2.1.4. Szekunder indítékok

1.2.1.5. Egzisztenciális indítékok

1.2.1.6. Presztízs vagy tekintély indítékok

1.2.1.7. Intellektuális indítékok

1.2.2. A tanítási-tanulási folyamat

1.3. A rejtett tanterv

1.4. A felnőtt tanuló tanulási környezetének elemei

2. Felnőttképzési módszerek

2.1. Didaktikai alapelvek

2.2. Előadó-központú módszerek

2.2.1. Előadás

2.2.2. Magyarázat és elbeszélés

2.2.3. (Tan)beszélgetés

2.2.4. Egyéb előadó-központú módszerek

2.3. Résztvevő-központú módszerek

2.3.1. Moderáció

2.3.2. Csoport, plénum, csoportmunka

2.3.3. Peer learning - kooperatív tanulás

2.3.4. Tréning

2.3.5. Coaching

2.3.6. Szituációs módszerek

2.3.7. Projektmódszer

2.3.8. Vitamódszerek

2.3.9. Egyéb, a vitatechnikához közelálló módszerek

2.4. Ellenőrzésen-értékelésen alapuló módszerek

2.5. Önképzésen alapuló módszerek

3. Kulcsmondatok

3.1. Borító

3.2. "A felnőttoktatás: a felnőttoktatás több lesz, mint jog, ez kulcs a huszonegyedik századhoz"

3.3. "Az egész életen át tartó tanulás immár nem csupán az oktatás és a képzés egyik aspektusa; ennek kell irányító elvvé válnia az ellátás és a részvétel terén a tanulási helyzetek teljes kontinuumában"

3.4. "Európa minden lakójának – kivétel nélkül – biztosítani kell az esélyegyenlőséget, hogy a társadalmi és gazdasági változás által támasztott igényekhez igazodni tudjanak, és Európa jövőjének kialakításában aktívan részt vehessenek"

3.5. "Az egész életen át tartó tanulás az egyéni és társadalmi fejlődés valamennyi formáját átöleli függetlenül attól, hogy az milyen környezetben – formális módon iskolákban vagy szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási intézményekben vagy nem formális módon a családi otthonban, a munkában vagy más közösségekben folyik"