Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tanítás és tanulás az információs társadalomban by Mind Map: Tanítás és tanulás az információs társadalomban
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tanítás és tanulás az információs társadalomban

Web 1.0, eLearning 1.0

tanulási tartalmak tárolása, lehívása

nem lehet saját tartalmat létrehozni, megosztani

hagyományos tudáselosztási formák technológiai támogatása

A reformpedagógiától a Web 1.0-ig

A premodern társadalom

Modern ipari társadalom

Reformpedagógia

Modernitás nevelésügye

Konnektivizmus

Az információs kor tanuláselmélete

egyéni tanulási technikák

információs hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ csere

az egyéni tudásszerveződésben az erős kapcsolatokat a már biztos tudáselemek jelentik.

Hálózati tanulás a Web 2.0 ben

a felhasználók tartalomszolgáltatóvá válnak

kollektív tudás, egyéni tudásmenedzsment

élethosszig tartó tanulás

együttműködés a kortárscsoportok közösségi hálózatainak közegében

tanulóközpontúság

eLearning 2.0

a tanulás intézménytelenített

a gyenge kapcsolatok adják a hálózat erejét

legkülönbözőbb jellegű tudáshordozók, egyénitett tanulási ösvények

saját elektronikus portfólió

hipertanulás, technológiák univerzuma

A hálózati tanulás

megszünteti a modernitás szétdaraboltságát

az újra-integrálódás eszközévé válhat

a spontán és intézményes tanulás határának elmosódása

nehezen férnek be a hagyományos intézményrendszer szűk idő és erőforrásos kereteibe