Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tanítás és tanulás az információs társadalomban by Mind Map: Tanítás és tanulás az információs
társadalomban
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tanítás és tanulás az információs társadalomban

Web 1.0, eLearning 1.0

tanulási tartalmak tárolása, lehívása

nem lehet saját tartalmat létrehozni, megosztani

hagyományos tudáselosztási formák technológiai támogatása

A reformpedagógiától a Web 1.0-ig

A premodern társadalom

hagyományozott normavilág

a szocializáció a családban és a kisközösségekben történt

egységes az informális tanulás szintere

Modern ipari társadalom

multifunkcionális iskolarendszer

a heterogén feladatok halmaza teljesíthetetlenné vált

Reformpedagógia

gyerekközpontúság

mikro-környezet, problémaközpontúság

Modernitás nevelésügye

iskolátlanítás

oktatásügy, mint szolgáltató központ

kommunikációs hálózatok

Konnektivizmus

Az információs kor tanuláselmélete

egyéni tanulási technikák

információs hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ csere

hogyan tanuljunk, mit tanuljunk, hol tanuljunk

az egyéni tudásszerveződésben az erős kapcsolatokat a már biztos tudáselemek jelentik.

sokoldalú másodlagos gyenge információk veszik körül

az információ összefüggésbe helyezése erősíti a motivációt

Hálózati tanulás a Web 2.0 ben

a felhasználók tartalomszolgáltatóvá válnak

kollektív tudás, egyéni tudásmenedzsment

élethosszig tartó tanulás

együttműködés a kortárscsoportok közösségi hálózatainak közegében

tanulóközpontúság

eLearning 2.0

a tanulás intézménytelenített

a gyenge kapcsolatok adják a hálózat erejét

legkülönbözőbb jellegű tudáshordozók, egyénitett tanulási ösvények

saját elektronikus portfólió

hipertanulás, technológiák univerzuma

A hálózati tanulás

megszünteti a modernitás szétdaraboltságát

az újra-integrálódás eszközévé válhat

a spontán és intézményes tanulás határának elmosódása

nehezen férnek be a hagyományos intézményrendszer szűk idő és erőforrásos kereteibe