Tanítás és tanulás az információs társadalomban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanítás és tanulás az információs társadalomban by Mind Map: Tanítás és tanulás az információs társadalomban

1. Web 1.0, eLearning 1.0

1.1. tanulási tartalmak tárolása, lehívása

1.2. nem lehet saját tartalmat létrehozni, megosztani

1.3. hagyományos tudáselosztási formák technológiai támogatása

2. A reformpedagógiától a Web 1.0-ig

2.1. A premodern társadalom

2.1.1. hagyományozott normavilág

2.1.2. a szocializáció a családban és a kisközösségekben történt

2.1.3. egységes az informális tanulás szintere

2.2. Modern ipari társadalom

2.2.1. multifunkcionális iskolarendszer

2.2.2. a heterogén feladatok halmaza teljesíthetetlenné vált

2.3. Reformpedagógia

2.3.1. gyerekközpontúság

2.3.2. mikro-környezet, problémaközpontúság

2.4. Modernitás nevelésügye

2.4.1. iskolátlanítás

2.4.2. oktatásügy, mint szolgáltató központ

2.4.3. kommunikációs hálózatok

3. Konnektivizmus

3.1. Az információs kor tanuláselmélete

3.2. egyéni tanulási technikák

3.3. információs hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ csere

3.3.1. hogyan tanuljunk, mit tanuljunk, hol tanuljunk

3.4. az egyéni tudásszerveződésben az erős kapcsolatokat a már biztos tudáselemek jelentik.

3.4.1. sokoldalú másodlagos gyenge információk veszik körül

3.4.2. az információ összefüggésbe helyezése erősíti a motivációt

4. Hálózati tanulás a Web 2.0 ben

4.1. a felhasználók tartalomszolgáltatóvá válnak

4.2. kollektív tudás, egyéni tudásmenedzsment

4.3. élethosszig tartó tanulás

4.4. együttműködés a kortárscsoportok közösségi hálózatainak közegében

4.5. tanulóközpontúság

5. eLearning 2.0

5.1. a tanulás intézménytelenített

5.2. a gyenge kapcsolatok adják a hálózat erejét

5.3. legkülönbözőbb jellegű tudáshordozók, egyénitett tanulási ösvények

5.4. saját elektronikus portfólió

5.5. hipertanulás, technológiák univerzuma

6. A hálózati tanulás

6.1. megszünteti a modernitás szétdaraboltságát

6.2. az újra-integrálódás eszközévé válhat

6.3. a spontán és intézményes tanulás határának elmosódása

6.4. nehezen férnek be a hagyományos intézményrendszer szűk idő és erőforrásos kereteibe