Hoayeuthuong.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoayeuthuong.com by Mind Map: Hoayeuthuong.com

1. Mobile Version

1.1. Trang chủ

1.1.1. Menu

1.1.1.1. Hoa bó

1.1.1.2. Hoa giỏ

1.1.1.3. Hoa hộp

1.1.1.4. Hoa chúc mừng

1.1.1.5. Hoa tang lễ

1.1.2. Banner Button (3 hàng, mỗi hàng 3banner)

1.1.2.1. 0. Bó hoa tươi

1.1.2.2. 1. Hoa tình yêu

1.1.2.3. 2. Hoa sinh nhật

1.1.2.4. 3. Hoa khai trương

1.1.2.5. 4. Hoa chúc mừng

1.1.2.6. 5. Hoa tang lễ

1.1.2.7. 6. Gấu bông

1.1.2.8. 7. Bánh kem

1.1.2.9. 8. Chocolate

1.1.3. Banner chính

1.1.4. Sản phẩm HOT

1.1.5. Tools

1.1.5.1. Search

1.1.5.2. HOTLINE

1.1.5.3. Footer

1.1.5.4. Hướng dẫn thanh toán

1.2. Trang chi tiết sản phẩm

1.2.1. Mua hoa và chọn quà tặng kèm

1.2.1.1. Thông tin người nhận

1.2.1.1.1. Thanh toán

1.3. Tin tức - Bài viết

2. CIP

2.1. Letter Header

2.2. Envolope

2.2.1. A5

2.2.2. A5

2.3. Namecard

2.4. Tag

2.5. Áo khoác

2.6. Nón bảo hiểm