Українська мова

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова by Mind Map: Українська мова

1. Рідна мова

1.1. Займає друге місце за мелозвучністю у світі

1.1.1. Employee

1.1.2. Employee

1.2. Гарна

1.2.1. Employee

1.3. Квітуча

1.3.1. Employee

1.3.2. Employee

2. Вчитель

2.1. Content

2.1.1. Employee

2.1.2. Employee

2.2. Кириченко Марина Володимирівна

2.2.1. Employee

2.2.2. Employee

2.3. Класний керівник 11-Б

2.3.1. Добра

2.3.2. Відповідальна

3. Розділи мовознавства

3.1. Орфоепія

3.2. Фонетика

3.3. Стилістика

3.4. Словотвір

3.5. Морфеміка

3.6. Лексикологія

3.7. Фразеологія

3.8. Морфологія

3.9. Граматика

3.10. Пунктуація

3.11. Етимологія

3.12. Синтаксис

3.13. Орфографія

4. ЗНО

4.1. Є обов`язковим предметом

4.1.1. Employee

4.1.2. Employee

4.2. Ми не маємо права на вибір

4.2.1. Термінова підготовка

4.2.2. Брак вільного часу

4.3. Перше ЗНО

4.3.1. 24 квітня

4.3.2. Експеримент над випускниками 2015 року

5. Цікаве вивчення

5.1. Урок

5.1.1. Практика

5.1.2. Теорія

5.2. ЗНО

5.2.1. Тести

5.2.2. Перевірка знань

5.3. Домашня робота

5.3.1. Усно

5.3.2. Письмово

6. Стилі мови

6.1. Науковий

6.2. Офіційно-діловий

6.3. Розмовний

6.4. Публіцистичний

6.5. Художній

6.6. Конфесійний

6.7. Епістолярний

7. Частини мови

7.1. Самостійні

7.1.1. Іменник

7.1.2. Прикметник

7.1.3. Дієслово

7.1.4. Числівник

7.1.5. Займенник

7.2. Службові

7.2.1. Сполучник

7.2.2. Частка

7.2.3. Прийменник

7.3. Вигук