Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kalorimetria by Mind Map: Kalorimetria
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kalorimetria

ESKEMA

Kalorimetroa

NEURTZEN DU

ZER

Erreakzio kimikoaren beroa

NOLA

1), Erreakzioan ematen den tenperatura-aldaketa neurtu, delta T

2), Kalorimetroan dagoen urak jasotako beroa kalkulatu, Q (ura) = masa * bero espezifikoa* delta T, Q (ura) = bero-kapazitatea * delta T

3), Erreakzioak askatutako beroa kalkulatu, Q (erreak) = - Q (ura)

EKUAZIOAK

Energia termikoaren (Q) kalkulua

Q = C * delta T

Q = m * ce * delta T

Q (erreak) = - Q (ura)

Balio absolutu berdina, baino ...

... bata exotermikoa eta bestea endotermikoa

K = ºC + 273

DATUAK

ce (ura) = 4180 J/kg ºC

1 cal = 4.18 J

KONTZEPTUAK

Termodinamikaren lehen legea

delta (E) = Q + W, Lehen legea

BERO-MOTAK

Qp = Entalpia-aldaketa (delta H)

Qv = Barne-energiaren aldaketa (delta E)