Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kalorimetria by Mind Map: Kalorimetria

1. ESKEMA

1.1. Kalorimetroa

2. NEURTZEN DU

2.1. ZER

2.1.1. Erreakzio kimikoaren beroa

2.2. NOLA

2.2.1. 1)

2.2.1.1. Erreakzioan ematen den tenperatura-aldaketa neurtu

2.2.1.1.1. delta T

2.2.2. 2)

2.2.2.1. Kalorimetroan dagoen urak jasotako beroa kalkulatu

2.2.2.1.1. Q (ura) = masa * bero espezifikoa* delta T

2.2.2.1.2. Q (ura) = bero-kapazitatea * delta T

2.2.3. 3)

2.2.3.1. Erreakzioak askatutako beroa kalkulatu

2.2.3.1.1. Q (erreak) = - Q (ura)

3. EKUAZIOAK

3.1. Energia termikoaren (Q) kalkulua

3.1.1. Q = C * delta T

3.1.2. Q = m * ce * delta T

3.2. Q (erreak) = - Q (ura)

3.2.1. Balio absolutu berdina, baino ...

3.2.2. ... bata exotermikoa eta bestea endotermikoa

3.3. K = ºC + 273

4. DATUAK

4.1. ce (ura) = 4180 J/kg ºC

4.2. 1 cal = 4.18 J

5. KONTZEPTUAK

5.1. Termodinamikaren lehen legea

5.1.1. delta (E) = Q + W

5.1.1.1. Lehen legea

5.2. BERO-MOTAK

5.2.1. Qp = Entalpia-aldaketa (delta H)

5.2.2. Qv = Barne-energiaren aldaketa (delta E)