İSTİKLAL MARŞI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
İSTİKLAL MARŞI by Mind Map: İSTİKLAL MARŞI

1. Taceddin Dergahı, ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hacı Bayram-ı Veli’nin kurduğu Bayramiye tarikatkının bir kolu olan Celvetiler için yaptırılmıştır. Adını, bahçesinde kabri bulunan Tacaeddin Sultan'dan alır. 1826'da tamir edilmiş ve Sultan Abdülmecit tarafından ilaveler yapılarak türbe, dergah evi, çeşme, hazire ve camiden oluşan bir külliye haline gelmiştir.

1.1. Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'un işgalinden sonra aldığı davet üzerine milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelmişti. Kendisine büyük hayranlık duyan Taceddin-i Veli Camisi imamı Tevfik Hoca (Tevfik Çiftdoğan) kendisini karşılamış; şehirde kiralık ev bulmanın çok zor olduğu o dönemde külliyede yer alan bu yapıyı kendisine tahsis etmişti.

1.1.1. Günümüzde Hacettepe Üniversitesi sınırları içinde yer alan Taceddin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak kullanılmaktadır.

1.1.1.1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Mehmet_Akif_Ersoy_m%C3%BCze_evi.JPG

2. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşı.

2.1. İki ülkenin aynı milli marşa sahip olduğu ender durumlardan

3. Milli Marş yazılması için öneriyi Batı cephesi Komutanı İsmet İnönü verdi. İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) de bunun üzerine, 1921'de bir güfte yarışması düzenledi

3.1. Peki güfte nedir?

3.1.1. Müzik eserlerinin yazılı metni, sözü veya bir müzik yaptının bestelenmiş sözlerine verilen isimdir.

3.2. Kazanana para ödülü olduğu için Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılmak istememiştir.

3.2.1. Ama Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin, aynı zamanda yakın arkadaşı, yoğun ısrarları üzerine yarışmaya katılmaya karar vermiştir.

3.2.1.1. Ankara'da Taceddin Dergahı'nda şiirini kağıt yokluğundan duvara işledi. Bir diğer söylenti de gece gelen ilham kaçmasın diye hızlıca duvarlara kazımıştır.

3.2.1.1.1. Taceddin Dergahı Neresidir?

3.2.1.2. Şiiri mecliste ilk okuyan kişi de beklendiği üzere Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.

3.2.1.2.1. Yoğun bir yuhalama ve alkışın kavgasından en sonunda alkışlar yuhalamaların sesini bastırmış ve böylelikle İstiklal Marşımız milli marş olarak kabul edilmiştir.

4. Şiirin bestelenmesi

4.1. 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi çalınmıştır. 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

4.1.1. Osman Zeki Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin (şafaklarda kelimesinin ortadan ikiye bölünmesi gibi) esas sebebi de budur. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.

4.1.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=MdgIHIgzqYA

4.1.2. https://www.youtube.com/watch?v=tqGChn7i5CU

5. Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiştir.