Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Het Byzantijnse Rijk by Mind Map: Het Byzantijnse Rijk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Het Byzantijnse Rijk

Situering in de tijd

van 395 (definitieve splitsing Romeinse Rijk) tot 1453 (val Constantinopel)

Het ORR kon de invallen van de Germaanse stammen weerstaan

Situering in de ruimte

Kern = ORR

Herstel van het MARE NOSTRUM onder Justinianus

Toevoeging van Italië

Toevoeging van Spaanse kust

Toevoeging van Noord-Afrikaanse kust

Inkrimping onder invloed van invallen

Invallers, Bulgaren (8e-11e eeuw), generaal Belissarius "de Bulgarendoder", Noormannen (11e eeuw), Zuid-Italië en Sicilië, Turken (11e-15e eeuw), 1453: Val Constantinopel

Gevolgen, Het byzantijnse Rijk krimpt in van een wereldrijk tot een stadstaat (Byzantium)

Troeven van het Byzantijnse rijk (bestond 1000 jaar!)

Goede ligging van Byzantium

Economisch, aan de Bosporus, doorgang naar de Zwarte Zee, Draaischijf tussen Oost en West

Militair, 4 stadsomwallingen, goed verdedigbaar, havenketting

stevige machtspositie van de Oost-Romeinse keizer (= basileus)

Uitgebreide administratie, ambtenaren vormen een goed controleerbaar informatienetwerk

keizer = rechtstreekse vertegenwoordiger van God op aarde, God regeert op aarde door de handelingen van de keizer, theocratie, in de persoon van de keizer wordt de hoogste kerkelijke macht verenigd met de hoogste wereldlijke macht, caesaropapisme

sterk leger

eenheid van rechtspraak

Codex Justinianus, Handleiding voor juristen en rechters in alle uithoeken van zijn rijk, inhoud, Samenvatting van het Romeins Recht, in het Latijn, Novellae (nieuwe wetten), in het Grieks, nadruk op de almacht van de keizer

Belangrijke episodes uit de Byzantijnse geschiedenis

Nika-opstand

Hippodroom

Theodora

keizerlijk gezag hing aan een zijden draadje

Cyrillus en Methodius

kerstening Centraal-Europa

uitvinders cyrillisch schrift

beeldenstorm

iconoclasten, de keizer verbood de aanbidding van beeldtenissen en iconen van Christus en heiligen

iconodoulen, het volk en vele monniken bleven iconen vereren, de paus mengt zich vanuit het westen in deze oosterse machtsstrijd en kiest kamp voor de iconodoulen, breuk tussen de paus (W) enerzijds en de Oost-Romeinse keizer en de patriarch van Byzantium anderzijds

Oosters Schisma (1054 n.C.)

splitsing van de christelijke kerk, Grieks-orthodoxe kerk, orthodoxie = recht-gelovigheid, Latijnse kerk

theologische disputen, Filioque-kwestie, onenigheid over de hoedanigheid van Christus, azymenkwestie, gedesemd/ongedesemd brood tijdens de eucharistie?

cultuur

mozaïeken

iconen

heilige schilderkunst, schilderijen worden vereerd alsof de beeldtenissen ook werkelijk de levende heiligen zijn

basileken

koepelkerken, San Vitalebasiliek (Ravenna), San Marco basiliek (Venetië), Hagia Sofia (Istanbul), lange tijd de grootste kerk in de christelijke wereld, omgevormd tot moskee na de machtsovername van de Turken (1453)

grondplan in de vorm van een Grieks kruis

hippodroom

paardenbeelden, door kruisvaarders meegevoerd naar Venetië (boven ingang van de San-marcobasiliek, door Napoleon opgesteld op de Arc du Carroussel (Louvre) te Parijs

De Tetrarchen

beeld geroofd tijdens de kruistochten en ingewerkt in de basiliek van San marco