Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Het Byzantijnse Rijk by Mind Map: Het Byzantijnse Rijk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Het Byzantijnse Rijk

Situering in de tijd

van 395 (definitieve splitsing Romeinse Rijk) tot 1453 (val Constantinopel)

Het ORR kon de invallen van de Germaanse stammen weerstaan

Situering in de ruimte

Kern = ORR

Herstel van het MARE NOSTRUM onder Justinianus

Inkrimping onder invloed van invallen

Troeven van het Byzantijnse rijk (bestond 1000 jaar!)

Goede ligging van Byzantium

stevige machtspositie van de Oost-Romeinse keizer (= basileus)

eenheid van rechtspraak

Belangrijke episodes uit de Byzantijnse geschiedenis

Nika-opstand

Cyrillus en Methodius

beeldenstorm

Oosters Schisma (1054 n.C.)

cultuur

mozaïeken

iconen

basileken

hippodroom

De Tetrarchen