Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De Nederlanden by Mind Map: De Nederlanden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De Nederlanden

Hertogdom Brabant

kern

Leuven + Brussel

andere gebieden

Noord-Brabant

graafschap Limburg (na de slag bij Woeringen)

Antwerpen (Mark)

Hertog Jan I

dronk graag bier => Primus

hoogtepunt voor het hertogdom

Jan II

charter van Kortenberg, mini-Magna Charta

Johanna

Blijde Inkomst, de hertogin moet rekening houden met de steden die hun macht langsom meer laten gelden (bv. toestemming vragen om oorlog te gaan voeren)

uiteindelijk nemen de Bourgondische hertogen de macht over

graafschap Vlaanderen

bakermat

schorrengebied in West-Vlaanderen, vooral geschikt voor schapenteelt

Boudewijn I "met den Ijzeren Arm"

schoonzoon en leenman van Karel de Kale

Boudewijn II

stelde zich onafhankelijk op tov de Franse koning

grondlegger van het onafhankelijk graafschap Vlaanderen

Arnulf I

sloeg de Noormannen terug

gebiedsuitbreiding in Noord-Frankrijk tot aan de Somme

Boudewijn IV

gebiedsuitbreiding naar het oosten, Kroonvlaanderen, suzerein = Franse koning, Rijksvlaanderen, suzerein = Duitse keizer

(Jacob van Artevelde)

volksmenner uit Gent

zette de graaf van Vlaanderen op tegen zijn Franse leenheer

Margaretha van Male

huwt met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië

(graafschap Loon)

wordt veroverd door Brabant en het prinsbisdom Luik

De Bourgondiërs

Filips de Stoute

huwelijk met Margaretha van Male (gravin van Vlaanderen)

Vlaanderen en Bourgondië verenigd in een personele unie, twee gebieden, enkel verenigd door een gemeenschappelijke heerser

Jan zonder Vrees

stelde zich onafhankelijk op tov de Franse koning

vermoord

Filips de Goede

gebiedsuitbreiding door diplomatie en aankoop

centrale raden, rekenkamers, Staten-Generaal, standenvertegenwoordiging, Hoge Raad, hooggerechtshof, Mechelen

Ridderorde van het Gulden Vlies, concurrent van de ridderorde van de kousenband (Engelse koning), banden met bondgenoten verstevigen, symbool = gouden ketting met gouden ramsvel

stimuleerde huwelijken over de grenzen van de standen heen, patriciërsfamilies konden opklimmen tot de adelstand, verarmde adellijke families konden zich opnieuw verrijken

Karel de Stoute

gebiedsuitbreiding door oorlog

gesneuveld in de slag bij Nancy (1477), eerst begraven te Nancy, lichaam overgebracht door zijn achterkleinzoon Karel V naar Brugge (OLV-kerk, naast het graf van zijn dochter)

Maria van Bourgondië

problemen met de steden, ondertekent het Groot Privilege (1477), bevestiging privileges van de steden

huwt met Maximiliaan van Habsburg