IT och lärande i Norsjö 2015

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT och lärande i Norsjö 2015 by Mind Map: IT och lärande i Norsjö 2015

1. Utbildning - teman

1.1. Tema 1: Praktisk IT- och mediekompetens,

1.2. Tema 2: IT och Lärande

1.3. Tema 3: Skapande och samarbete

1.4. Tema 4: Kommunikation och sociala medier

1.5. Tema 5: Ett utvecklat arbetssätt

2. Utbildningstillfällen

2.1. 1: 150429: IT och lärande

2.1.1. Föreläsning 15.15 - 16.30

2.1.1.1. Inspiration kring IT och lärande

2.1.1.1.1. Leva i en uppkopplad tid Du är en framtidsminister It skapar det flerstämmiga klassrummet Framgångsfaktorer och goda exempel Hur ser Norsjös utmaningar ut? Hur ska vi arbeta med kompetensutveckling?

2.1.1.2. Utmaningar utifrån aktuell forskning och LIKA-utvärderingen

2.1.1.3. Tydlig genomgång av utbildningens syfte, struktur och genomförande

2.1.1.4. Genomgång av arbetsuppgifter och arbetsgång i Samarbeta.se

2.1.2. Gruppdiskussioner 17.00 - 18.00

2.1.2.1. Diskussion utifrån utmaningar med stöd av responsverktyg Redovisa diskussion i linoit.com Exit ticket i Mentimeter.com Uppgift: Hur kan valt verktyg användas i elevens lärande? Redovisa i ny Linoit

2.2. 2: 150615: MIK

2.2.1. Föreläsning 11.00 - 12.00

2.2.1.1. Media- och informationskunnighet

2.2.1.2. Informationshantering

2.2.2. workshop i grupp 13.00 - 16.00

2.2.2.1. Källkritik, upphovsrätt, Creative commons Genomgång av arbetet i Samarbeta.se

2.3. 3: 150813: Skapande och samarbete

2.4. 4: v44?: Kommunikation, sociala medier

2.5. 5: 2016: Ett utvecklat arbetssätt

2.6. 2016: Teachmeet - vi visar vad som hänt i klassrummet

2.7. Unga och nätet?

2.7.1. I samband med att eleverna får var sin enhet kan man skapa en temadag med fokus på etik, likabehandling och nätet. Teater med Unghästen för elever åk 5 - 9 och seminarium med pedagoger

3. Parallella processer

3.1. Infrastruktur, eneheter, wifi, lärplattform

3.2. Utbildning av pedagoger

3.3. Utbildning av skolledning och Task force

4. Mål

4.1. Mål för utbildningen

4.1.1. Efter utbildningen ska varje pedagog kunna använda webbaserade samarbetsverktyg i sin undervisning och ha grundläggande kunskap om upphovsrätt och källkritik i förhållande till internet. Pedagogen ska utveckla ett medvetet och professionellt förhållningssätt till IT och lärande.

4.2. Mål från IT-planen

4.2.1. I IT-planen: IT ska vara en integrerad del i pedagogernas arbete. Pedagogerna ska ha djup förståelse för hur förutsättningarna för lärande förändras i och med detta Alla barn, elever och personal ska ha likvärdiga möjligheter att använda IT som ett redskap i lärandet utifrån behov och förutsättningar. All pedagogisk personal ska ha en god digital kompetens som utvecklas fortlöpande under anställningstiden. Alla barn och elever ska ha en god medie och informations kompetens, MIK, som utvecklas fortlöpande genom skolgången.

5. Planering

5.1. Planeringsmöten 1406 +1408

5.2. Planering 1408

5.3. Handlingsplan IT och lärande Norsjö grundskolan

5.4. Kompetensutvecklingsförslag 1410

5.5. Webbmöte + telefonmöte 1503

5.6. Möte 150429