NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE by Mind Map: NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE

1. Rodział 2. Bajkoterapia jako nowa metoda terapii

1.1. 2.1. Terapeutyczna funkcja literatury

1.2. 2.2. Rola baśni w budowaniu zasobów osobistych

1.3. 2.3. Bajka teraputyczna

2. Rozdział 1. Charakterystyka lęków u dzieci w wieku przedszkolnym

2.1. 1.1. Definicja lęków u dzieci

2.2. 1.2. Objawy występowania lęków u dzieci

2.2.1. New node

2.3. 1.3. Formy zaburzeń lękowych

3. Rozdział 3. Eksperyment badawczy w przedszkolu

3.1. 3.1. Przebieg eksperymentu

3.2. 3.2. Wyniki eksperymentu

3.3. 3.3. Wnioski z obserwacji