Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE by Mind Map: NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE

Rodział 2. Bajkoterapia jako nowa metoda terapii

2.1. Terapeutyczna funkcja literatury

2.2. Rola baśni w budowaniu zasobów osobistych

2.3. Bajka teraputyczna

Rozdział 1. Charakterystyka lęków u dzieci w wieku przedszkolnym

1.1. Definicja lęków u dzieci

1.2. Objawy występowania lęków u dzieci

1.3. Formy zaburzeń lękowych

Rozdział 3. Eksperyment badawczy w przedszkolu

3.1. Przebieg eksperymentu

3.2. Wyniki eksperymentu

3.3. Wnioski z obserwacji