Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE by Mind Map: NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

NIWELOWANIE LĘKÓW U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ BAJKI TERAPEUTYCZNE

Rodział 2. Bajkoterapia jako nowa metoda terapii

2.1. Terapeutyczna funkcja literatury

2.2. Rola baśni w budowaniu zasobów osobistych

2.3. Bajka teraputyczna

Rozdział 1. Charakterystyka lęków u dzieci w wieku przedszkolnym

1.1. Definicja lęków u dzieci

1.2. Objawy występowania lęków u dzieci

New node

1.3. Formy zaburzeń lękowych

Rozdział 3. Eksperyment badawczy w przedszkolu

3.1. Przebieg eksperymentu

3.2. Wyniki eksperymentu

3.3. Wnioski z obserwacji