Použitelnost webu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Použitelnost webu by Mind Map: Použitelnost webu

1. Použitelnost (Usability)

1.1. Proč lidé chodí na web?

1.1.1. Hledání informací

1.1.1.1. Cvrkot (Buzz)

1.1.1.1.1. Zprávy

1.1.1.1.2. Společenské sítě

1.1.1.2. Řešení problémů

1.1.1.2.1. Vyhledavače

1.1.1.3. Vzdělávání

1.1.2. Společenská interakce

1.1.3. Komunikace

1.1.4. Přenos souborů

1.1.5. Zábava

1.1.6. Elektronické bankovnictví

1.1.7. Nákup a prodej zboží

1.2. Jak se pozná dobrý web?

1.2.1. Načítá se rychle

1.2.1.1. Jak rychle začne reagovat

1.2.1.2. Kdy už můžeme číst

1.2.1.3. Po jak dlouhé době je načtený kompletně

1.2.2. Vyznáte se na něm

1.2.2.1. Přímočarost

1.2.2.2. Konzistence

1.2.2.3. Zvyklosti

1.2.3. Neobtěžuje graficky ani reklamou

1.2.3.1. Dostatečný kontrast

1.2.3.2. Dostatečná velikost písma

1.2.3.3. Dostatečné okraje

1.2.4. Jazyk je přizpůsobený čtenářům

1.2.5. Odkazy nesou informace

1.2.6. Obsah stránky naplňuje očekávání

1.3. Don’t Make Me Think!

2. Důvěryhodnost (Credibility)

2.1. Aktuálnost

2.2. Transparentnost

2.2.1. Odkazy na zdroje

2.3. Právní status

2.4. Expertíza v oboru

2.5. Čestní a důvěryhodní lidé v pozadí

2.6. Snadný kontakt

2.7. Profesionální vzhled

2.8. Snadná použitelnost

2.9. Minimum propagace, nabídek a reklamy

2.10. Pozor na chyby

2.10.1. překlepy

2.10.2. typografické chyby

2.10.3. gramatické chyby

2.10.4. stylistické chyby

3. Přesvědčivost (Persuasiveness)

3.1. Na co působíme?

3.1.1. Analytické myšlení (logos)

3.1.2. Emoce (patos)

3.1.3. Instinkty

3.1.4. Charakter (étos)

3.2. Jak zapůsobit

3.2.1. Společenské sebepotvrzení

3.2.1.1. Nikdo v tom nechce být sám

3.2.1.1.1. Recenze

3.2.1.1.2. Hvězdičky

3.2.1.1.3. Kdo už to udělal

3.2.2. Bezprostřední

3.2.2.1. uspokojení potřeb

3.2.2.2. náprava

3.2.2.3. odměna

3.2.3. První je nejlepší

3.2.4. Iluze vzácnosti

3.2.4.1. Teď je to snadné, později nebude

3.2.4.2. Exkluzivita

3.2.4.2.1. Je toho málo

3.2.4.3. Zasvěcenost

3.2.4.3.1. Jen někteří o tom vědí

3.2.5. Zavázanost

3.2.5.1. Nabídněte protihodnotu

3.2.5.1.1. Něco za něco

3.2.5.2. Dejte něco zdarma

3.2.6. Otázka přežití

3.2.6.1. Jídlo

3.2.6.2. Sex

3.2.6.3. Nebezpečí

3.2.7. Paradox volby

3.2.7.1. Omezte výběr

3.2.7.2. Nabídněte zvýhodněné balíčky

3.2.8. Mluvte ke čtenáři

3.2.8.1. Vy ne my

3.2.8.2. Už vůbec ne „se“

3.2.9. Souhlas

3.2.9.1. Já, stejně tak jako další chytří lidé…

3.2.9.2. Určitě se shodneme, že…

3.2.10. Pojištění výsledku

3.2.10.1. Vybavte své uživatele přesvědčivou argumentací, aby mohli obhájit svoje rozhodnutí.