21. Yüzyıl Becerileri

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
21. Yüzyıl Becerileri by Mind Map: 21. Yüzyıl Becerileri

1. Yaşam ve Meslek Becerileri

1.1. Esneklik ve Uyum

1.1.1. Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak

1.1.2. Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak

1.2. Girişimcilik ve Öz-Yönelim

1.2.1. Kendi anlayışını ve öğrenme gereksisinimlerini gözlemlemek

1.2.2. Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek

2. Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

2.1. Yaratıcılık ve Yenilenme

2.1.1. Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek

2.1.2. Diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve anlatmak

2.1.3. Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak

2.1.4. Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirlerle somut ve yararlı yardımlarda bulunmak

2.2. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

2.2.1. Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek

2.2.2. Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek

2.2.3. Sistemlerarası ilişkileri anlamak

2.2.4. Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak

2.2.5. Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek

2.3. İletişim ve İşbirliği

2.3.1. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleşitirip kullanmak

2.3.2. Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek

2.3.3. Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak

2.3.4. İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

3. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

3.1. Bilgi Okur-yazarlığı

3.1.1. Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak

3.1.2. Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

3.2. Medya Okur-yazarlığı

3.2.1. Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak

3.2.2. İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek

3.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-yazarlığı

3.3.1. Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları uygun kullanmak

3.3.2. Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere tekonolojiyi araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

4. Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

4.1. Liderlik ve Sorumluluk

4.1.1. Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak

4.1.2. Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek

4.2. Üretkenlik ve Sorumluluk

4.2.1. İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak

4.2.2. Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek