Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HRM CIljno rukovodjenje by Mind Map: HRM CIljno rukovodjenje

1. Sistem nagradjivanja (integracija)

2. Okvirni ciljevi

2.1. Preuzeti su iz sistematizacije radnih mjesta

2.1.1. Zašto sistem.nije dovoljna?

2.1.1.1. Nejasni ciljevi

3. Definisanje ciljeva

3.1. Kaskadiranje ciljeva:

3.1.1. Kompanijski (KC)

3.1.2. Sektorkski (SC)

3.1.3. Individualni (IC)

3.2. Raspodjela po periodu (god, kvartalno)

3.3. Težinska raspodjela (ponderi)

4. Apliciranje ka Menadžeru

4.1. Proces usaglašavanja ciljeva

4.1.1. 1+ interacija

4.1.2. Medjusektorska usaglašavanja ciljeva

5. Realizacija ciljeva

6. Ocjenjivanje rezultata (ciljeva)

6.1. Lična ocjena realizacije ciljeva

6.2. Ocjena menadžera