Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim. by Mind Map: Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.

Rodzina w literaturze tematycznej

Rodzina i jej wpływ na rozwój dziecka

Definicja rodziny i jej funkcje

Wpływ rodziny na rozwój dziecka

Potrzeby dziecka w rodzinie

Niepełnosprawność intelektualna-przegląd problematyki

Niepełnosprawność intelektualna - wyjaśnienie pojęcia

Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej

Metodologia badań własnych

Cel badań i pytania badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Teren badań i charakterystyka badanej zbiorowości

Wyniki badawcze

Odpowiedzi na pytania badawcze i podsumowanie