Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim. by Mind Map: Wpływ rodziny na rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.

1. Rodzina w literaturze tematycznej

1.1. Rodzina i jej wpływ na rozwój dziecka

1.2. Definicja rodziny i jej funkcje

1.3. Wpływ rodziny na rozwój dziecka

1.4. Potrzeby dziecka w rodzinie

2. Niepełnosprawność intelektualna-przegląd problematyki

2.1. Niepełnosprawność intelektualna - wyjaśnienie pojęcia

2.2. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej

2.3. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej

3. Metodologia badań własnych

3.1. Cel badań i pytania badawcze

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.3. Teren badań i charakterystyka badanej zbiorowości

4. Wyniki badawcze

4.1. Odpowiedzi na pytania badawcze i podsumowanie